Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Höglund, Carl Zeth Konstantin

Carl Höglund
Carl Höglund

Höglund (1884-1952), svensk politiker og skribent. Zeth Höglund var aktiv i det svenske socialdemokrati og i en kort periode (1917-24) leder af det svenske kommunistparti (SKP).

Höglund engagerede sig tidligt i det første socialdemokratiske ungdomsforbund, som han i 1909 blev leder af. Som formand ledede han ungdomsbevægelsens stærke venstreopposition mod partiledelsen og riksdagsgruppen. Under verdenskrigen og borgfreden tilspidsede de indre modsætninger i den svenske arbejderbevægelse sig i en sådan grad, at situationen til sidst blev uholdbar. I 1917 blev det socialdemokratiske parti sprængt, og oppositionen under ledelse af Höglund forlod partiet og dannede Sveriges Vänstersocialdemokratiska Parti, som i 1920 gik med i den nydannede Kommunistisk Internationale (KI) og dermed forandrede sit navn til Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).

Höglund var leder af det nye parti, indtil SKP i 1924 blev splittet. Det nydannede parti rummede allerede fra starten stærke spændinger mellem venstresocialistiske og leninistiske tendenser. Den venstresocialistiske retning, under ledelse af Höglund kunne ikke i længden underkaste sig den stigende disciplin og centralisme i KI. Efter langvarige oprivende fraktionsstridigheder blev Höglundfløjen tvunget ud af KI. Höglunds fraktion gjorde et mislykket forsøg på at organisere et uafhængigt kommunistparti, men problemerne ved at danne et politisk alternativ mellem det traditionelle socialdemokrati og kommunistpartiet viste sig at være uoverstigelige. Efter et par års selvstændig virksomhed gik Höglundfløjen atter ind i det svenske socialdemokrati.

Indenfor socialdemokratiet kom Höglund til at indtage en oppositionel holdning i forholdet til ledelsen. Rivaliseringen mellem Höglund og andre socialdemokratiske politikere i samme generation - især Per Albin Hansson og Gustav Möller - der havde medvirket til sprængningen i 1917, kunne trods hans tilbagevenden til socialdemokratiet aldrig bilægges helt. Som repræsentant i partiledelsen og som leder af Stockholms «arbetarkommun» stod Höglund for en afvigende linie - især i forsvarspolitiske spørgsmål.

Höglunds politiske indsats blev efterhånden størst indenfor det kommunalpolitiske område, hvor han i sin egenskab af finansrådmand i Stockholm spillede en fremtrædende rolle i svensk politik.

Zeth Höglund havde en omfattende virksomhed som skribent. Ved siden af en betydningsfuld indsats som avismand - redaktør af «Stormklockan» 1908-18, af «Folkets Dagblad Politiken» 1919-24, af «Den Nya Politiken» 1925 og «Socialdemokraten» 1936-40 - udgav han en række pamfletter og bøger om politiske emner. Hans forfatterskab præges gennemgående af en radikal og samfundskritisk grundtone. Gennem sin elegante polemiske stil og rappe formuleringskunst har hans politiske skrifter haft stor gennemslagskraft. Blandt de af hans arbejder der fortsat tillægges stor værdi, må regnes biografien «Hjalmar Branting och hans livsgärning» samt hans egen selvbiografi «Minnen i Fackelsken», som trods det at den aldrig blev afsluttet dækker en betydningsfuld og interessant periode i den svenske arbejderbevægelses historie.

H.A.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 23.630