Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Internationale

Arbejderbevægelsens internationale kampsang, skrevet i 1871 af franskmanden Eugene Pottier under pariserkommunen. Den skal være blevet sunget første gang 26. marts 1871 på Bastillepladsen, da pariserkommunens Råd var blevet valgt. Det var dog til en anden melodi end den, der i dag er kendt. Den blev først komponeret i 1888 af smedesvenden Alphonse de Geyter i Lille.

I Danmark blev den første gang kendt i 1910, da A.C. Meyer anvendte den som afslutningssang i sin kantate til den internationale socialistkongres i København (se 2. Internationale). Oversættelsen var dog ikke korrekt, og den rigtige oversættelse blev først bragt i Social-Demokratens julenummer 1911 under titlen, «Rejs jer fordømte her på jorden». Den er i dag oversat til de flestes af verdens sprog.

Internationale

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt.
/: Vågn til kamp af jer dvale
   til den allersidste dyst
   Og internationale
   slår bro fra kyst til kyst :/

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd.
/: Vågn til kamp ....

Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
nu tager vi vor løn for det.
/: Vågn til kamp ....

Ved ofringen til mammons ære
har guldets konge aldrig haft
et andet mål end det at tære
på proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
til en mægtig rigdom kom
og når vi fordrer den tilbage
forlanger vi vor ejendom.
/: Vågn til kamp ....

Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da strejkeånden ind i hæren
og på næste krigs signal
vi siger nej til «Helteæren»
og skyder hærens general
/: Vågn til kamp ....

Arbejdere i stad på landet
en gang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
vor solen altid stråler smukt
/: Vågn til kamp ....

(Eugene Pottier (1871).
Oversat af Hans Laursen)

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 44.251