Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Lo-Johansson, Ivar

Ivar Lo-Johansson
Ivar Lo-Johansson

Lo-Johansson (1901-90), svensk arbejderforfatter. Han var socialist, men partipolitisk ubundet. Han har spillet en central rolle i svensk arbejderbevægelse. Som forfatter og skribent har han haft meget at sige i udviklingen af svensk arbejderlitteratur. Ivar Lo-Johansson voksede op i Södermanland i et statarmiljø. Statarne var ejendomsløse landarbejdere på godser og storgårde i de rige landbrugsområder i Syd- og Mellemsverige. De var ansat på årskontrakter og fik løn i form af naturalier og fri bolig.

Ivar Lo-Johansson fik ikke megen skolegang og er autodidakt (selvlært). Han brød tidligt op fra statarmiljøet og levede nogle år som løsarbejder. I denne tid rejste han rundt i Europa. Han debuterede i 1927 med rejseskildringer fra Frankrig.

Lo-Johansson arbejdede aktivt for at organisere statarne, og har fået en del af æren for at statarsystemet blev afskaffet i 1945. Det er bøgerne fra statarmiljøet og Lo-Johanssons arbejde for denne gruppe, som har gjort ham til den centrale skikkelse i den såkaldte «statarskolan» i svensk litteratur. I 1930'erme udgav han flere romaner og novellesamlinger fra statarmiljøet. «God natt, jord» (1933) er den mest kendte af disse bøger. Den skildrer forskellige statares livsvilkår og viser hvilke holdninger og hvilken mentalitet disse livsforhold skaber. I «Bara en mor» (1939) fortæller han om statarkvinden Rya-Ryas kamp mod at blive presset ind i det triste livsmønster, som er statarkvindernes skæbne. Derudover er de mest kendte statarskildringer samlet i «Statarne I og II» (1936-37) og «Jordproletärerna» (1941). I disse samlinger lægger Lo-Johansson vægt på arbejdet med organiseringen af statarne.

Også andre af Lo-Johanssons bøger har grebet direkte ind i samfundsdebatten, og har ført til at sociale spørgsmål er blevet taget op til debat i Sverige. I 1935 udgav han romanen «Kungsgatan», som skildrer to unge, der bryder op fra statarmiljøet for at slå igennem i Stockholm. Manden slider med at skaffe sig arbejde og uddannelse, mens kvinden ender som prostitueret på Kungsgatan. Bogen fortalte åbent om seksualitet og kønssygdomme og gik ind i den debat, som socialister havde sat i gang for at fremme folkeoplysningen på dette område. Lo-Johansson har også skrevet bøger om idræt og ældreomsorg.

I 1950- og 60'erne kom han med en selvbiografisk serie på 8 bind, der behandler forskellige perioder i hans eget liv. Efter denne serie udgav han en række novellesamlinger, som har menneskenes lidenskaber som tema. Hver samling er viet en af de syv dødssynder. Ivar Lo-Johansson har også arbejdet som journalist og taget aktivt del i den offentlige debat. I artikelsamlingen «Statarskolan i litteraturen» (1972), hvor nogle af de vigtigste af hans artikler er samlet, tager han specielt arbejderforfatterne og fremstillingen af arbejderklassen i litteraturen op. Han har skrevet for arbejderklassen, men er blevet læst både af arbejdere og af borgerskabet. Han døde i 1990.

I 1979 blev Ivar Lo-Johansson tildelt Nordisk Litteraturpris for 1978 for memoireværket «Pubertet».

K.R.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 37.620