Browserudgave

Arbejdermuseet

Arbejdermuseet i Rømersgade i København åbnede i 1983. Det blev etableret på initiativ af fagbevægelsen og flere græsrodsbevægelser. Arbejdermuseet har til huse i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning, der blev bygget af københavnske fagforeninger i 1879 (se Folkets hus). På den tid anså myndighederne fagforeninger for skadelige, og politiet forfulgte alle, der lagde hus til fagforeningsmøder. Derfor blev arbejderne i København nødt til at bygge deres egen bygning, som de finansierede med aktier á 10 kr.

Selvom bygningen i dag primært er ramme om museet, lægger det også hus til faglige møder, generalforsamlinger, høringer, kulturelle aktiviteter, fester osv. Bygningen blev fredet i 1983.

Museet indsamler oplysninger og genstande, der har relation til arbejdernes hverdagsliv siden industrialiseringens start. Disse oplysninger kan også være erindringer, hvor arbejdere fortæller om deres liv og vilkår. Flere forskningsprojekter har formet sig som dokumentation af samtidens boligkvarterer og arbejdspladser, f.eks. dagliglivet i et rækkehuskvarter i Rødovre og arbejdslivet i en havn.

Museet samarbejder med andre museer og institutioner om større forskningsopgaver. Det var f.eks. tilfældet ved dokumentationen af arbejdet på det nu nedlagte B&W skibsværft.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 21.119