Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Militær- og Nægterforeningen (MNF)

Militærnægterforeningen
Dronningensgade 14
1420 København K

Tlf.: 3257 6725 (tirsdag og torsdag 18-20)
Fax: 3295 4418
E-mail: mnf@fred.dk
www.fred.dk/mnf

MNF Århus
Fredsbutikken
Mejlgade 107, kld.
8000 Århus C
Tlf. og fax 8619 5423 (træffetid man-fre. 12-15)

Militærnægterforeningen (MNF) opstod som en følge af en øget moralsk og politisk interesse for miltærnægtelsen, specielt på venstrefløjen. Udgangspunktet var militærnægterlejrene i Gribskov og Kompedal. Dér mente nægterne, at man burde have et forum for at hjælpe kommende nægtere og derfor blev Militærnægternes Oplysningskontor søsat omkring 1965. Oplysningskontoret samarbejdede med Aldrig mere Krig, men det var folkene fra militærnægterlejrene og Oplysningskontoret der grundlagde Militærnægterforeningen i januar 1967. Militærnægterforeningen holdt stiftende generalforsamling d. 29. januar 1967 - MNFs fødselsdag.

Da Militærnægterforeningen blev stiftet, var de væsentligste formål at forbedre nægternes forhold og at oplyse om og udbrede kendskabet til militærnægtelse. MNF startede som rådgivende organ, og har været det lige siden. Oplysningsvirksomheden var og er en væsentlig del af MNFs arbejde. Men MNF spiller også en rolle i den øvrige fredsbevægelse nationalt som internationalt. MNF har skiftet fokus igennem tiderne, fra et rent oplysningskontor, over Socialistiske Antimilitarister til International Militærnægtelse i dag.

I dag sætter MNF fokus på at bekæmpe militære og autoritære institutioner i samfundet. MNFs medlemmer er både drenge, piger, mænd og kvinder. MNF går ind for at alle skal tage ansvar for deres handlinger. MNF arbejder primært på at bekæmpe militæret. MNF opfordrer alle til at boykotte militæret. Hvis alle nægter at aftjene deres værnepligt, og ingen søger ansættelse i forsvaret som konstabler eller officerer, så vil militæret i Danmark og resten af verden hurtigt blive minimeret.

MNF ønsker at sætte ind mod de mekanismer der forårsager krig. Økonomiske-, sociale- og kulturelle sammenbrud ser MNF som den virkelige trussel. Det kan militæret ikke afværge. Omfordeling af militærets ressourcer til civile formål, til fredsuddannelse, freds- og konfliktforskning er MNFs udgangspunkt.

MNF deler pjecer om militærnægtelse ud på sessioner samt på gymnasier og HF-kurser. MNF stiller sig også op foran kaserner, og MNF deltager i paneldiskussioner på skoler og holder foredrag for foreninger og organisationer.

MNF udgiver tidsskriftet NB, der er udkommet uafbrudt siden 1967, som udsendes til alle medlemmer samt en række enkeltpersoner og biblioteker, der abonnerer. Derudover har MNF en hjemmeside med seneste nyt. Ca. 700 i gennemsnit besøger hver uge MNFs hjemmeside.

MNF driver to oplysningskontorer, hvor alle kan henvende sig og få råd og vejledning om at nægte militæret. Vejledning før og efter session, før og efter indkaldelse samt før og efter man har aftjent værnepligt i forsvaret eller Beredskabskorpset.

MNF udgiver rådgivningspjecen Militærnægtervilkår, der besvarer så godt som alle spørgsmål i forbindelse med at nægte militæret. Pjecen findes på mange biblioteker, og MNF sender den også til studievejledere på f.eks. gymnasier og HF-kurser.

MNF laver aktioner og happenings hvor MNF gør opmærksom på ulemperne ved at have et militær og ved at tænke militaristisk. Specielt International Militærnægterdag d. 15. maj fejres i samarbejde med nægterbevægelser i hele verden, men også fredsfangers dag d. 1. december markeres. Militærnægterforeningen har i over 30 år været et fyrtårn i det danske fredslandskab med hensyn til udbredelsen af militærnægtelsen. MNF har kontinuerligt drevet nægter-relevant rådgivende arbejde og deltaget i fredsbevægelsen i øvrigt. Blandt andet derfor er det bredt anerkendt i Danmark, at man af samvittighedsmæssige grunde ikke vil have noget med militæret at gøre. Sådan er det desværre ikke i lande som f.eks. Sverige og Tyrkiet - og det på trods af, at FNs menneskerettighedskommission har fastslået, at militærnægtelse er en menneskeret. I både Sverige og Tyrkiet kommer man fortsat i fængsel anno 2001, hvis man ikke vil deltage i krigsforberedelse. Derfor laver MNF aktioner, underskriftsindsamlinger og skriver støttebreve for at hjælpe militærnægtere, der sidder i fængsel. MNFs fokus er i stigende grad international militærnægtelse.

P.M.H.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 33.808