Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Nielsen, Ragna Vilhelmine

Ragna Vilhelmine Nielsen
Ragna Vilhelmine Nielsen

Nielsen (1845-1924), norsk kvindesagsforkæmper, engageret i skolespørgsmål. Ragna Vilhelmine Nielsen, født Ullmann, er kendt for oprettelsen af den første fællesskole, Fru Ragna Nielsens skole for drenge og piger i 1885. Skolen omfattede i begyndelsen kun forskole og mellemskole, men senere også gymnasium, og blev snart en af de største og mest ansete skoler i Kristiania (Oslo). Der blev brugt både mandlige og kvindelige lærere på alle trin i undervisningen. Ragna Nielsen engagerede sig også stærkt i kvindespørgsmål og fremmede i høj grad kvindesagen gennem sit skolearbejde. Hun deltog i Norsk Kvindesagsforening fra dens oprettelse og var formand i 1886-1888 og 1889-1895. I sin sidste formandsperiode var hun med til at danne Kristiania Kvindelige Handelsstandsforening.

Nielsen var stærkt engageret i arbejdet for kvindelig stemmeret og arbejdede aktivt indenfor Kvindestemmeretsforeningen. Hun var imod, at Landskvindestemmeretsforeningen (LKSF) blev dannet, og var noget mere konservativ i stemmeretsspørgsmålet end LKSFs medlemmer. Hun mente, det var rigtigt med en gradvis udvidelse af kvindestemmeretten. Ragna Nielsen deltog også i Hjemmenes Vel og var optaget af at denne organisation ikke skulle blive en interesseorganisation for bedrestillede husmødre.

M.To.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.274