Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Ejendom er tyveri

Arbejderne ved trykkerivirksomheden Aas & Wahl gik i 1974 i aktion mod den norske aktielov og virksomhedsejernes dispositioner. De lavede også denne forside til tidsskriftet Kontrast.

«Ejendom er tyveri» (La propriété, c'est le vol) var et slagord, som blev formuleret af Pierre-Joseph Proudhon i hans bog «Hvad er ejendom?» (1840). Formlen er mindre radikal, end den kan give indtryk af, eftersom Proudhon skelnede mellem uretmæssig ejendom af produktionsmidler, som andre bruger og retmæssig besiddelse af jord eller redskaber, man selv arbejder med. Da denne individuelle besiddelse vanskelig lader sig forene med industriel produktion, stod Proudhon for en småborgerlig socialisme, hvor idealet var et samfund af småbønder og håndværkere.

Tanken om at ejendom er tyveri går længere tilbage end til Proudhon; Dens historie falder i stor udstrækning sammen med socialismens egen historie. Den indeholder to elementer, som er nært knyttet til hinanden: Tanken om at den der har ejerindtægter uden at arbejde stjæler fra arbejderne, og tanken om at de produktionsmidler han ejer, og som giver et skær af berettigelse til hans indtægt, er stjålet fra de arbejdere der har produceret dem.

Kategorien «tyveri» er juridisk og ikke politisk; Formlen «ejendom er tyveri» har derfor et skær af moralisme og af borgerlig tankegang. En mere træffende formulering af forholdet mellem ejendom og love blev udformet af den franske skribent Simon-Nicolas-Henri Linguet (1736-1794), som skrev at «Lovenes ånd er ejendommen» (L'esprit des lois, c'est la propriété). I stedet for at kritisere ejendommen i juridiske kategorier, må man vise, at disse kategorier hviler på privatejendommens grundlag.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.816