Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Psykoprofylakse

Psykoprofylakse (psyko: sind og profylakse: forebyggelse) er en fødselsforberedende metode - oprindelig udarbejdet i Sovjetunionen i 1950'erne - af fødselslægen Nikolajev og psykiateren Velvovski. Den har til formål at forebygge smerter under fødselen og baserer sig på fysiologen Pavlovs lære om betingede reflekser.

Gennem erkendelse forsøger man at nedbryde angstfremkaldende forestillinger om fødslen, således at den fødende oplever størst mulig tryghed. Hun opfordres til en størst mulig aktiv og deltagende holdning. Endvidere lægges der stor vægt på at optræne kropsbevidstheden gennem systematiske øvelser med pusteteknik og muskelanvendelse. Metoden giver i varierende grad smertelindring hos dem som bruger den, men kan af og til svigte helt.

Psykoprofylakse er den eneste smertelindrende metode, som er ufarlig, uden bivirkninger og som kan bruges overalt ved fødsel. Den kræver imidlertid megen forberedelse og en stærk motivation hos den der skal føde og de der skal hjælpe hende. Dette er med til at begrænse metodens udbredelse.

Metoden blev officielt godkendt i Sovjetunionen i begyndelsen af 1950'erne og af paven i 1956. Udenfor Sovjetunionen er den derfor særlig udbredt i katolske lande. Metoden har haft en vis gennemslagskraft i alle de nordiske lande - bortset fra Norge. Metoden anvendes typisk i forbindelse med fødselsforberedelseskurser.

Psykoprofylakse vil kunne dæmme op for en overdreven anvendelse af medicinsk teknologi og centralisering i fødselsforsorgen. Den bidrager til et naturligere syn på seksualitet og reproduktion. Den kan give fødende et mere aktivt og nært forhold til deres egen krop og opøver os i at betragte fødslen som et fælles arbejde for begge forældre.

T.I.R.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.410