Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Rasmussen, Hans

Hans Rasmussen
Hans Rasmussen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Rasmussen (1902-95), dansk metalarbejderformand og socialdemokratisk politiker. Han blev udlært maskinarbejder fra Allerups Maskinfabrik i Odense i 1922, og kom derefter på Arbejderhøjskolen i Esbjerg, hvilket blev afgørende for hans videre udvikling. I 1931 blev han fællestillidsmand på Thomas B. Thriges fabrikker i Odense og i 33 afdelingsformand for smedene i Odense. I 35 blev han sekretær i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og i 44 formand for samme og Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark. Først i 1972 trak han sig fra posten pga. alder.

Han sad i Folketinget i 1950-64, og var i 1961-69 næstformand i Socialdemokratiet. Det var dog ikke det parlamentariske arbejde, der havde hans hovedinteresse. Han takkede flere gange nej til ministerposter og afslog ligeledes at blive borgmester i sin hjemby, Odense.

Han var en af den moderne arbejderbevægelses mest markante personligheder, og gav ofte sine meninger skarpt til kende i den offentlige debat. Bl.a. under debatten i 1972 om dansk medlemsskab af EF, hvor han stod i spidsen for sit forbunds nej til EF.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 29.039