Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Renner, Karl

Karl Renner
Karl Renner

Renner (1870-1950), østrigsk socialist og retsteoretiker. Karl Renner skrev flere betydelige værker indenfor marxistisk retslære; «Retsinstitutionenes sociale funktion» (1904) er blevet stående som en klassiker indenfor retsvidenskaben. Renner analyserede allerede i 1916, i «Marxismens problemer», fremvæksten af den statsregulerede kapitalisme, og i det posthumt udgivne «Det moderne samfunds ændringer» (1953) diskuterer han den socialistiske overgangsstrategi i det senkapitalistiske industrisamfund.

Indenfor austromarxismen står Renner på højrefløjen og i enkelte spørgsmål nær Bernsteins revisionisme. Renner var den parlamentariske politiks talsmand. I 1918 blev han Østrigs første statsminister og havde senere flere ministerposter. Fra 1945 til sin død var han Østrigs præsident.

R.S.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.262