Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)

Socialistisk Uddannelsesfront (SUF), dansk studenterpolitisk forening. SUF har sit udspring i venstreoppositionen indenfor Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Behovet for dannelse af en egentlig socialistisk frontorganisation udsprang dels af et ønske om at få systematiseret og demokratiseret diskussionerne indenfor den faglige opposition, dels af et behov for at formulere og i helt anderledes grad fremelske de aktiviteter i gymnasiet der kan betegnes som fagkritiske/socialistiske.

I overensstemmelse hermed blev SUF's teoretiske og praktiske arbejde koncentreret på hovedsagelig to områder: 1) Udviklingen af en faglig masselinie i gymnasiet/HF og 2) Udvikling af kritikken af gymnasieskolen som en del af det borgerlige uddannelsessystem og frembringelsen af en konsekvent socialistisk opposition imod samme.

SUF spillede en fremtrædende rolle i forbindelse med kampen mod adgangsbegrænsningen i foråret 1977. Erfaringerne fra denne kamp har i høj grad dannet grundlag for SUF's videre aktiviteter i DGS og LAK samt i det lokale massearbejde. I DGS/LAK fungerede SUF som en venstreopposition. Mens der altså eksisterede en praksis på masseområdet forsømtes kritikken af gymnasieskolens ideologiske funktion («fagkritikken»).

SUF var organiseret som en række selvstændige basisgrupper på de enkelte skoler samt en række centrale udvalg: Forretningsudvalg, DGS- og LAK-udvalg og skolings/fagkritik-udvalg. De vigtigste aktiviteter, skoling, diskussioner af den politiske linie og massepraksis, fandt sted i basisgrupperne, som fandtes på en stor del af landets skoler.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 22.645