Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Steincke, K.K.

K.K. Steincke
K.K. Steincke
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Steincke (1880-1963), dansk socialdemokratisk politiker, uddannet som cand.jur. i 1906, ansat i Frederiksberg Kommune (1907-21), de sidste 4 år som kontorchef i kommunens fattigvæsen.

Allerede i sin studietid var han blevet medlem af Socialdemokratiet. Han blev medredaktør af de socialdemokratiske diskussionsklubbers blad Socialisten (1903-14) og var i 1913-19 medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Han udgav en lang række skrifter og udsendte i 1920 det skelsættende værk «Fremtidens forsørgelsesvæsen».

I 1918 blev han medlem af Landstinget, og her sad han frem til 1952. Han gjorde sig specielt bemærket som jurist og socialpolitiker. Han var justitsminister (1924-26) og socialminister (1929-35) og var ansvarlig for gennemførelsen af den store socialreform i 1933. Han var atter justitsminister i 1935-39 og i 1950. I 1939 trådte han ud af regeringen efter en strid med statsminister Th. Stauning.

Hans indsats på det socialpolitiske område - specielt socialreformen i 1933 - skabte grundlaget for udviklingen af den socialdemokratiske velfærdsstat.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 43.561