Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Teknokrati

«Teknokrati» stod oprindelig for en samfundsopfattelse, som den nordamerikanske ingeniør H. Scott udviklede i 1920'erne. Opfattelsen gik ud på 1. At en rationel planlægning og styring af samfundet var mulig og 2. At ledende personer indenfor teknik, økonomi og administration måtte være «subjekter» for denne planlægning og styring. Teknokratiet ville ifølge Scott kunne fjerne samfundsmæssige problemer og klassemodsætninger til fordel for en videnskabeliggjort ordning og styring, gennemført af ekspertgrupper, som havde forudsætninger for at betragte samfundet i et «helhedsorienteret» perspektiv.

Teknokratiet var et forsøg på at løse sociale, økonomiske, politiske og moralske problemer på en instrumentel måde - dvs. uden at problemløserne indledte nogen reel politisk diskussion med dem, der var i den problematiske situation, og uden at de forstod dette som magtanvendelse. I det teknokratiske perspektiv blev magtproblemer fordrejede til tekniske problemer, til problemer som eksperter og administratorer kan tage sig af.

Teknokratiet er en «frugt» af den moderne kapitalisme med sit indbyggede pres i retning af rationaliserede produktions- og arbejdsprocesser og rationaliserede uddannelses- og omskolingssystemer. Kapitalismen har behov for effektive operationelle og instrumentelle løsninger på problemer, som den selv producerer.

J.H.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 39.695