Browserudgave

Varmekraftværk

Et varmekraftværk (VKV) er dimensioneret og konstrueret til at producere elektricitet. En varmekilde varmer vand op til damp, som driver et turbinegeneratorsystem. Varmekilden kan enten være fossilt brændsel som olie, gas, kul eller det kan være kernespaltning - uran. Et atomkraftværk er altså også et varmekraftværk.

Et kraftvarmeværk (KVV) er i princippet konstrueret på samme måde, men er dimensioneret til at give både elektricitet og varmt vand - fjernvarme.

K.G.H.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 26.690