Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kvindefronten

Kvindefronten, dansk radikal kvindeorganisation (1973-78).

Kvindefronten blev dannet i november 1973 . Det var en gruppe kvinder, der havde arbejdet i Rødstrømpebevægelsen, der tog initiativet, fordi de gennem dette arbejde havde erfaret, at det ikke var muligt at udvikle Rødstrømpebevægelsen til en slagkraftig kvindeorganisation p.g.a. manglende enighed om, hvordan kvindekampen skulle føres. De der brød ud af Rødstrømpebevægelsen havde indset, at et fælles grundlag var en forudsætning for, at alle arbejdede i samme retning. Desuden mente de, at Rødstrømpebevægelsens struktur var udemokratisk. Det var de mest aktive, der tegnede bevægelsen uden at være valgt til det, og derfor kunne de ikke afsættes, hvis man var utilfredse med de ting de foretog sig i bevægelsens navn.

Kvindefronten fik derfor et arbejdsgrundlag (en politisk platform) hvori der bl.a. stod: «En ligestilling med mændene er ikke et mål i sig selv. Kvindefrontens langsigtede mål er kvindernes frigørelse. Vi vil støtte kvindernes kamp for frihed og frigørelse i alle lande». Kvindeundertrykkelsen på forskellige områder må ikke ses isoleret fra hinanden, og derfor måtte kvindeundertrykkelsen bekæmpes, overalt hvor den kom til udtryk. Fra midten af 70'erne var det dagsinstitutionskampen og kampen mod arbejdsløsheden der blev prioriteret højest, fordi det var der at den ramte kvinder hårdest.

Frontens arbejde var organiseret i basisgrupper - som Rødstrømpebevægelsen - men desuden havde den en valgt ledelse, som skulle koordinere arbejdet i grupperne, og som kunne tage hurtige beslutninger på frontens vegne.

Fronten blev nedlagt i 1978.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 24.309