Browserudgave

Arbejderoppositionen (AO)

På initiativ fra en lille, men meget aktiv trotskistisk gruppering i København (Revolutionære Socialister), blev der i efteråret 1943 oprettet en illegal faglig oppositionsgruppe bestående af faglige klubber, tilidsmænd og enkeltpersoner. Den fik navnet «Arbejderoppositionen» og udgav et blad af samme navn.

Folk fra AO bidrog i begyndelsen af juni 1944 til, at der blev knyttet visse forbindelser mellem tillidsmænd i jernindustrien i København - med udgangspunkt i skibsværftet B&W. Disse forbindelser var medvirkende til strejkebevægelsens omfattende udbredelse sidst i samme måned. Den 29. juni udgav AO et særnummer af sit blad i 5000 eksemplarer. De var den eneste skriftlige opfordring til den folkestrejke, der brød ud dagen efter.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 24.435