Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Søllerødgade, Bombeattentatet i

Den 16. marts 1992 kl. ca. 11.30 sprang en bombe i Internationale Socialisters kontor i Søllerødgade i København. Ved eksplosionen dræbtes IS-medlemmet Henrik Christensen, der tidligere havde været aktiv i «Fællesinitiativet mod Racisme».

Politiet oprettede en ti-mands efterforskningsenhed, til at forestå efterforskningen. I denne indgik personale fra PET som en permanent del. (Redegørelse fra Københavns Politi ved kriminalinspektør Bent Hansen af 22.3.1998. Findes som bilag i PET-redegørelse, marts 1998). Bombedrabet er aldrig opklaret.

Efter TV-2s udsendelser i begyndelsen af marts 1998 er en ny dimension dukket op, og diskussionen løber stadig. Det handler om, at Frede Farmand skulle have givet PET-Århus et forvarsel om, at der i nazistiske kredse var forlydender om en mulig, kommende bombesprængning i Søllerødgade. Dette skulle den nu afdøde nazi-leder Albert Larsen have udtalt til Frede Farmand i en fortrolig samtale som Frede Farmand hemmeligt havde optaget et par måneder før bombesprængningen.

Frede Farmand skyndte sig dengang at aflevere båndet til Verny Thomsen fra PET-Århus, så hurtigt at han ikke nåede at kopiere det selv. Trods flere telefoniske rykkere, der er båndoptaget, har han aldrig fået båndet tilbage. PET-manden mener nu, at det kan være blevet slettet, fordi det ikke indeholdt noget af interesse. På trods af at Frede Farmand udtrykkeligt ved afleveringen havde krævet det retur. Båndet tilhørte hans Kulturhistoriske Fondsarkiv.

Københavns Politi nægter at have haft kendskab til dét bånd under efterforskningen, men til to senere, fra efter bombesprængningen. Den daværende efterforskningsleder, kriminalinspektør Bent Hansen, er rykket ud med den lange redegørelse, der bringes som bilag i PET-redegørelsen. Den friholder PET, og forsøger at stemple Frede Farmand - hans «påstand og teorier forkastes og også i dette tilfælde anses som tankespind».

Sagen handler i første omgang ikke om, hvorvidt det var Albert Larsen eller nogen fra hans kreds, der sendte bomben. Den handler om, hvorvidt PET-Århus havde fået et forvarsel eller ej. Og ganske specielt, hvis de havde fået et forvarsel, hvorfor advarede de så ikke Internationale Socialister om at være forsigtig med posten og på anden vis?

Drabsafdelingen og Sikkerhedspolitiet under Københavns Politi lavede et stort efterforskningsarbejde efter bombesprængningen. De er måske blevet foreholdt oplysninger, som PET-Århus lå inde med. Som måske blev fjernet, efter at bomben sprang og dræbte Henrik Christensen for at skjule fadæsen. Københavns nuværende politidirektør, Hanne Bech Hansen, og flere andre ledere i Københavns Politi var i ledelsen af PET dengang.

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 34.891