Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Blood & Honour

Blood & Honour, med undertitlen Rock Agains Communism, spiller en særlig rolle i de engelske nazistiske forbindelser. Det er den største og ældste organisation i det nuværende Combat 18-kompleks. Det er her musikpengene skabes. Nazistriden begyndte som en kamp om herredømmet over Blood & Honour, og dermed pengene, i 1993. Som striden udviklede sig, handler det i dag også om herredømmet over hele nazi-musikmarkedet. Siden 1993 er der vokset store konkurrenter til Blood & Honour frem (Resistance i USA og Nordland i Sverige).

Krigen føres fra begge sider - og internt med nok så beskidte midler: løgne, falske skrivelser, trusler, angreb på hinandens arrangementer og butikker, overfald, gennembankning og mindst et mord. Opgøret er så voldsomt, at man uvilkårligt tænker på, om det kun er politisk uenighed og musikpenge, det drejer sig om.

Blood & Honour er i sig selv et netværk. Det består af en række nazibands, postordrefirmaer, tidsskrifter (Skinzines og andre) Og lokale naziskingrupper, der ofte leverer Security til arrangementerne (eller ødelægger rivalernes). Enkeltpersoner kan ikke blive medlemmer, vejen er optagelse i en eksisterende gruppe eller dannelse af en ny gruppe, der så skal godkendes.

Blood & Honour er grundlagt i 1980'erne af Ian Stuart Donaldson fra Skrewdriver. Han omkom ved en trafikulykke i september 1993. Han var Blood & Honours ubestridte leder og hans død udløste en kamp om arven, som har accelereret siden. Han og det opløste Skrewdriver har i dag kultstatus i hele naziskin-verdenen. Alle parter påberåber sig, at de handler i hans ånd, mens de tæsker løs på hinanden.

Combat 18

I Storbritannien var det Combat 18, der efterhånden vandt kontrollen over Blood & Honour. Deres tilknytning startede de sidste år før Ian Stuarts død. De var Security, og omvendt gik andre af Securityfolkene ind i det nydannede Combat 18. De allierede sig også med mange af musikerne, og vandt altså foreløbigt magtkampen.

I 1994 oprettede de den politiske platform National Socialist Alliance, NSA. Den forsøger at samle forskellige nazigrupper, også lokalafdelinger af andre nazipartier, under én paraply.

Men de udgør et kompleks, der er vokset ud af naziskin-bevægelsen. I modsætning til f.eks. DNSB, der har den traditionelle nazi-parti udvikling bag sig. Til gengæld har DNSB en front, NS 88, der er en del af Blood & Honours internationale bevægelse.

De heftige stridigheder har selvfølgeligt svækket hele komplekset og revet huller i netværket. Kendte engelske nazi-bands er gået over til rivalerne (English Rose, Squadron, m.fl.).

I denne situation opstod der en intern konflikt i Combat 18. Den hidtidige leder, Charlie Sargent afsattes i december 1996 af William Browning, også kaldet Wilf The Beast. Han var den største voldspsykopat under Hess-marchen i Roskilde. I Combat-18-sammenhæng kalder han sig Willie.

Opgøret i England førte til drab. Den 10. februar i år opsøgte den ny leder, William Browning, sin afsatte rival, Charlie Sargent, i dennes hus i Harlow i Essex. Det kom til slagsmål mellem to fjendtlige grupper. Den 28-årige Christopher Andrew Castle blev stukket ned med en kniv og døde senere. To dage før var der attentat mod hans bil, der udbrændte.

Politiet anholdte i første omgang seks personer, heriblandt både Charlie Sargent og William Browning. De fem blev senere løsladt, men Martin Cross blev tilbageholdt, sigtet for at have ført kniven. Han er gammel leder i Blood & Honour, guitarist - og medlem af Razors Edge. William Browning spiller guitar i det nye No Remorse-band.

Det er den foreløbige kulmination i det blodige opgør, som den danske Combat 18-gruppe, på en eller anden måde synes involveret i, gennem afsendelsen af den ene af de opsnappede video-bomber til en Combat 18-relatereret postboks i London. Selv om striden har svækket dem, har Blood & Honour stadig mange udenlandske afdelinger og allierede.

Fra start søgte Ian Stuart Donaldson at opbygge et internationalt Blood & Honour-netværk, I anden halvdel af firserne var han f. eks. flere gange på turné i Sverige, hvor han også førte politiske samtaler med svenske meningsfæller. Han havde størst succés hos en gruppe skinheads i Södertälje, syd for Stockholm. De samledes omkring det daværende naziband, Vit Aggression. De udgav i forvejen en lille skinzine. Den forvandledes med Ian Stuarts Økonomiske støtte til Vit Rebell, der så igen blev forløberen for Storm, Blod och Ära, og det nuværede Nordland.

Den 26-årige mistænkte hovedmand i den danske Combat 18-gruppe deltog i Skrewdrivers koncert i Södertälje i juni 1987. Sammen med vennen JGM og dennes senere kæreste, DP. Allerede her har de lært Blood & Honour - Rock Against Communism, at kende. Og sikkert også nogle af de svenske arrangører: Besøget fulgtes af andre nazikoncertbesøg i Sverige de følgende år.

Det internationale netværk

Blood & Honours internationale netværk voksede, og tog form af en «Division» for hvert land eller region. Der opretholdtes også kontakt til andre grupper. En ny stærkt racistisk og voldsberedt - subkultur udbredtes og optog eksisterende, lokale gupper i sit netværk.

Dette internationale netværk er selvfølgelig også ramt af striden. Vi forsøger her at give en oversigt.

England og Wales

For et par år siden inddeltes landet i regioner. I dag findes der 5-6 sådanne, der kaldes divisioner. Den skotske er hoppet over til modstanderne.

USA

Den gamle division hoppede af, så nu har et nazifirma i Minnesota oprettet en ny.

Frankrig

Nedlagt. Hovedmanden, Greg Beemers, er gået over til modstanderne. Men B &H har andre, gode skin-kontakter.

Belgien

Trofaste mod B&H. Adressen er lig med Excalibur Records, hvis hovedmand er Yannick Pollet. Postboksen er også kontaktadresse for Combat 18.

Tyskland

Den tyske division har erklæret sig neutral i striden, og vil fortsat samarbejde til alle sider. Dens organ, Blood & Honour, har tilfældigvis en Poste Restante-adresse på samme posthus som NS 88, i det danske Hillerød. Og lige så tilfældigt reklameres der for NS 88 i bladet.

B&H har en Band Tour Leader i Tyskland, der arrangerer koncerterne. Det er den tidligere FAP-leder fra Niedersachsen, Torsten Heise.

Finland

Postboksen er den samme som Ainaskins, som NS 88 arbejder tæt sammen med.

Norge

Postboksen i Algerheim tilhørte tidligere tidsskriftet Fritt Forum. De har erklæret sig neutrale.

Øvrige

Der findes også divisioner i Central- og Østeuropa (Bohemia, Slovak, Serbia, Polen etc.), og i Australien.

Sverige

En af Combat 18 og Blood & Honours hovedfjender er Nordland, både bladet og dets netværk. Folkene heromkring kom blandt andet fra den gamle Södertäljegruppe, dvs fra den oprindelige B&H-gruppe i Sverige. Nordlands forgænger som tidsskrift hed da også Blod och Ära.

C 18 og B&H- vennerne i dag er Ragnarock Records (Blücher), og deres allierede: Bifrost Distribution, Asgård, Last Resort Records m.fl. Og NS 88, der jo opererer på begge sider af Øresund.

Hertil kommer nogle bands og nogle mindre politiske grupper, bl.a. en ny fangeorganisation, Ariska Brödraskapet. Den er bygget op omkring hovedmanden i Kodemordet, som Nordland-fløjen tog afstand fra.

Danmark

Blood & Honour har hele tiden haft danske fans og kontakten. Men os bekendt har de aldrig haft et mere organiseret forhold til Blood & Honour, før NS 88 dukkede op.

NS 88 er i dag en af Blood & Honours hovedallierede. I Danmark har de ikke synderlig betydning, fordi miljøet, der slutter op om Schilf, er så småt. Men gennem sine europæiske operationer, især i Svenge og Tyskland, har NS 88 stor betydning for både NSDAP-AO og Blood & Honour-komplekset.

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 48.117