Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Biko, Stephen

Steve Biko

Bantu Stephen Biko (1946-77), sort sydafrikansk nationalistleder, grundlægger af Black Consciousness Movement (Bevægelsen for sort Bevidsthed). Født 18. december 1946 i King William's Town, tortureret af politiet gennem 24 dage og død på en politistation i Pretoria 12. september 1977. Mordet gjorde ham til martyr i både ind- og udland for kampen mod apartheid.

Biko blev smidt ud allerede af skolen for sin politiske aktivisme, men alligevel lykkedes det ham at blive optaget på St. Francis College - en liberal kostskole i Natal provinsen - og blive uddannet derfra i 1966. Efterfølgende blev han optaget på det medicinske fakultet på University of Natal. Der blev han hurtigt involveret i den multietniske studenterorganisation, National Union of South African Students (NUSAS), der var en moderat organisation, der gennem længere tid havde arbejdet for de sortes rettigheder. Efterhånden voksede hans utilfredshed med NUSAS dog. Han erklærede, at i den «.. er det kun de hvide der taler, mens de sorte lytter». I 1968 var han derfor med til at oprette landets første rent sorte studenterorganisation, South African Students' Organization (SASO), og blev samtidig dens første formand. SASO's formål var at højne de sortes bevidsthed og selvværd, og at «overvinde de hvide psykologiske undertrykkelse af de sorte». I løbet af 70'erne spredtes Black Consciousness Movement fra universiteterne til resten af de sorte miljøer i Sydafrika.

Bikos og SASO's politiske aktiviteter blev efterhånden en trussel mod apartheidregimet, der i 1973 svarede igen med bandlysning mod ham og flere andre ledere. Deres muligheder for at mødes, bevæge sig og komme med udtalelser blev voldsomt indskrænket. Biko måtte i stigende grad operere under jorden og oprettede i 1975 Zimele Trust Fund, der skulle hjælpe politiske fanger og deres familier. Over de følgende 4 år blev han anholdt 4 gange, og blev en periode holdt indespærret i flere måneder uden at blive stillet for en dommer. Den 18. august 1977 blev han og en anden aktivist arresteret ved en vejkontrol i Port Elizabeth. Over de følgende 24 dage blev holdt nøgen og bagbundet i byens arresthus, hvor han blev tilføjet 3 hjernelæsioner - «ved anvendelsen af kraft mod hans hoved», som obduktionsrapporten erklærede. Den 11. september blev han bevidstløs kørt de 1.190 km i bil til hovedstaden Pretoria, hvor han umiddelbart efter døde. Mordet vakte national og international opstandelse og tvang apartheidregimet til at gennemføre en undersøgelse, der frikendte politiet for at have foretaget sig noget forkert. De ansvarlige politifolk blev i slutningen af 1990'erne stillet for landets Sandhedskommission og erkendte mordet.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 57.214