Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Andersen, Jytte Maria

Jytte Andersen

Jytte Andersen (1942-), dansk socialdemokratisk politiker, født 9. sept. 1942 i København som datter af malersvend Boye Johansen og syerske Inga Johansen. Andersen gik i folkeskolen i Sjællandsgades Skole i København, 1950-58. Engelsborgskolen i Lyngby 1958-60. Købmandsskolen ved Nørreport 1960-63. Desuden studieophold på en række arbejderhøjskoler.

Andersen har haft forskelligt fabriksarbejde samt kontorarbejde - herunder bogholderi. Medlem af Arbejdernes Fællesorganisations forretningsudvalg 1975-80. Medlem af Kvindeligt Arbejderforbund. Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Ordblindeskole fra 1983, for Plejehjemmet Stærebo fra 1985, for Seminariet for Småbørnspædagoger på Vesterbro fra 1985, for Københavns Kvindedaghøjskole og Dagcentret Bodillestuerne fra 1987. Medlem af bestyrelsen for Pensionisthøjskolen Tisvilde fra 1987 og af repræsentantskabet for Grøndalsvænge Pensionist Center fra 1988. Bestyrelsesmedlem i Familieplejen i Frederiksborg Amt. Næstformand i AOF's Landsforbund fra 1984.

Andersens indgang til det politiske arbejde i Socialdemokratiet var det faglige. I 1974-80 var hun medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse, og i samme periode var hun formand for Socialdemokratiet i Glostrupkredsen. Medlem af partiets hovedbestyrelse 1977-87, af forretningsudvalget 1979-80 og af partiets familiepolitiske udvalg fra 1986. I 1979 kom hun i Folketinget for Vestsjællands Amtskreds. Siden 1981 er hun valgt i Østre Storkreds, opstillet i Bispeengkredsen. I 1981-86 var hun sekretær for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Arbejdsminister fra 25. jan. 1993 til 23. marts 1998. Bolig- og byminister fra 23. marts 1998 til 21. december 2000.

Medforfatter til bøgerne: «Socialdemokratiet - hvilken fremtid?», 1981; «BFU - betalt frihed til uddannelse», 1983; «Teknologi for Fremtiden», 1986; «Folkeoplysning under Forandring», 1986, samt diverse politiske håndbøger.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/9 2003

Læst af: 29.805