Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Den røde Højskole

Den røde Højskole i Svendborg, en af de «røde højskoler» i Danmark. Den var en tværsocialistisk højskole, der startede i 1972. Den var en folkehøjskole, der lever op til det bedste i den gamle højskoletradition: Alle kunne komme på skolen, man skulle ikke vide en masse i forvejen, og åben debat var et væsentligt element i undervisningen, Højskolen havde årligt 4 lange kurser, 2 rejsekurser (fortrinsvis til de socialistiske lande) samt 2 Danmarkskurser med emnerne: Arbejdsmarked, bolig og uddannelse. Desuden en mængde korte kurser om: Socialpolitik, kulturpolitik, kvinde-kurser, familiekurser, hvad er kapitalisme, krise - hvem har skylden, læreren som lønarbejder o.a. Desuden arrangeredes tema-weekends.

Under en af højskolens økonomiske kriser blev den overtaget af BUPL, der fortsatte den almindelige højskolevirksomhed, samtidig med at forbundets faglige kurser blev placeret på højskolen.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 28.930