Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Vibrationer

Vibrationer er gentagne hurtige fysiske bevægelser. I arbejdsmiljøet påvirkes man via håndholdte værktøjer i hånd og arm og i hele kroppen via vibrationer fra køretøjer eller underlag.

Hånd-arm vibrationer

Vibrationer i hånd-arm er skadelige. Udsættelse for hånd-arm vibrationer forekommer især indenfor bygge- og anlægsområdet og blandt faglærte og ufaglærte indenfor metalområdet. Der er dog også fundet udsættelse for hånd-armvibrationer blandt tandteknikere og tandlæger.

Ved et vibrationsniveau på 130 dB (HA) vil 10% af de udsatte arbejdere få sygdommen Hvide fingre i løbet af 10 år Ved et vibrationsniveau under 120 dB (HA) anses risikoen for at udvikle Hvide fingre for at være ringe. Det er dog ikke afklaret om vibrationer afgivet ved dette niveau kan give andre former for gener eller skader.

Sygdommen Hvide fingre er en beskadigelse af blodkarene i fingrene. Dette giver periodevis anfald af hvide fingre, hvor fingrene blive hvide og stive. Anfaldene udløses af kuldepåvirkning. En anden følgevirkning er beskadigelse af nervefibre, hvilket giver nedsat føleevne og fornemmelse af stikken og prikken i fingrene samt følelsesløshed. I nogle tilfælde er skaden så slem, at der også forekommer nedslidning af leddene.

Årsagen skal som nævnt findes i arbejdet med vibrerende værktøjer. Disse er udviklet med henblik på, at arbejdet kan udføres i et hurtigere tempo. De anvendes f.eks. i forbindelse med opbrydningen af veje eller ved nittearbejde i industrien. Indenfor bygge og anlæg er de håndholdte værktøjer i nogen grad afløst af kørende maskiner, hvorved vibrationspåvirkningen flyttes fra hånd-arm til hele kroppen.

Forebyggelse af skader og gener kan ske ved:

I forbindelse med forebyggelse skal man være opmærksom på, at ved arbejde hvor både værktøj og emnet der arbejdes på holdes i hænderne, kan vibrationsniveauet være højere i emnet end i værktøjet. Denne problemstilling skal inddrages i forebyggelsesforanstaltningerne.

Frem til midten af 1980'erne var reguleringen indenfor dette område meget dårlig. Der blev kun lavet grænseværdier for, hvor lang tid man måtte arbejde med vibrerende værktøjer.

Helkropsvibrationer

Udsættelse for helkropsvibrationer forekommer, når man står eller sidder på et vibrerende underlag. Udsættelsen for helkropsvibrationer er mest udbredt blandt chauffører, gaffeltruckkørere, traktorførere og arbejdere i entreprenørmaskiner.

Helkropsvibrationer kan skade kroppens led. Især er det almindeligt med skader på rygsøjlen. Ved siddende arbejde er kroppen samtidig fastholdt i en ensidig fastlåst arbejdsstilling. Allerede i 1975 blev det dokumenteret, at erhverv med udsættelse for helkropsvibrationer (chauffører) har en overhyppighed af diskuskollaps på 5 gange i forhold til ikke kørende Ved kørsel i almindelig personbil hele dagen var der en overhyppighed på 3 gange. Og ved kørsel til og fra arbejde i bil var den dobbelt så stor som for ikke kørende.

Andre skadelige konsekvenser af helkropsviberationer er ukendte.

Der findes en international standard til måling af helkropsvibrationer. En ny rapport fra Ålborg Universitet har imidlertid påvist, at man ved disse målemetoder ikke indfanger spidsværdierne f.eks. ved kørsel over vejbump. Dette er væsentligt, at være opmærksom på, hvis det skal sikres, at vibrationsniveauet kommer ned på et uskadeligt niveau.

Problemerne med helkropsvibrationer er knyttet til arbejdet eller opholdet i kørende maskiner i hele eller dele af arbejdsdagen. Problematikken hænger sammen med forhold som urbanisering, lange afstande mellem hjem og arbejde, produktionsprincipper der fordrer anvendelse af lastbiler fremfor f.eks. tog samt udviklingen indenfor bygge- og anlægsområdet, hvor maskinerne er langt mere produktive end arbejde ved håndkraft. Selvom arbejdet i maskiner, der afgiver vibrationer giver en række arbejdsmiljøproblemer, har det også løst nogle - f.eks. indenfor bygge- og anlægsområdet hvor alternativet var håndgravning og arbejde med håndholdte vibrerende værktøjer.

Helkrops vibrationerne kan reduceres på forskellige måder:

Under alle omstændigheder er betingelsen for mindskede skader og gener fra vibrationer - eller fuldstændig fjernelse af dem - at der opbygges en fælles viden og faglig aktivitet omkring problemerne.

J.H.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.640