Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Vibrationer

Vibrationer er gentagne hurtige fysiske bevægelser. I arbejdsmiljøet påvirkes man via håndholdte værktøjer i hånd og arm og i hele kroppen via vibrationer fra køretøjer eller underlag.

Hånd-arm vibrationer

Vibrationer i hånd-arm er skadelige. Udsættelse for hånd-arm vibrationer forekommer især indenfor bygge- og anlægsområdet og blandt faglærte og ufaglærte indenfor metalområdet. Der er dog også fundet udsættelse for hånd-armvibrationer blandt tandteknikere og tandlæger.

Ved et vibrationsniveau på 130 dB (HA) vil 10% af de udsatte arbejdere få sygdommen Hvide fingre i løbet af 10 år Ved et vibrationsniveau under 120 dB (HA) anses risikoen for at udvikle Hvide fingre for at være ringe. Det er dog ikke afklaret om vibrationer afgivet ved dette niveau kan give andre former for gener eller skader.

Sygdommen Hvide fingre er en beskadigelse af blodkarene i fingrene. Dette giver periodevis anfald af hvide fingre, hvor fingrene blive hvide og stive. Anfaldene udløses af kuldepåvirkning. En anden følgevirkning er beskadigelse af nervefibre, hvilket giver nedsat føleevne og fornemmelse af stikken og prikken i fingrene samt følelsesløshed. I nogle tilfælde er skaden så slem, at der også forekommer nedslidning af leddene.

Årsagen skal som nævnt findes i arbejdet med vibrerende værktøjer. Disse er udviklet med henblik på, at arbejdet kan udføres i et hurtigere tempo. De anvendes f.eks. i forbindelse med opbrydningen af veje eller ved nittearbejde i industrien. Indenfor bygge og anlæg er de håndholdte værktøjer i nogen grad afløst af kørende maskiner, hvorved vibrationspåvirkningen flyttes fra hånd-arm til hele kroppen.

Forebyggelse af skader og gener kan ske ved:

I forbindelse med forebyggelse skal man være opmærksom på, at ved arbejde hvor både værktøj og emnet der arbejdes på holdes i hænderne, kan vibrationsniveauet være højere i emnet end i værktøjet. Denne problemstilling skal inddrages i forebyggelsesforanstaltningerne.

Frem til midten af 1980'erne var reguleringen indenfor dette område meget dårlig. Der blev kun lavet grænseværdier for, hvor lang tid man måtte arbejde med vibrerende værktøjer.

Helkropsvibrationer

Udsættelse for helkropsvibrationer forekommer, når man står eller sidder på et vibrerende underlag. Udsættelsen for helkropsvibrationer er mest udbredt blandt chauffører, gaffeltruckkørere, traktorførere og arbejdere i entreprenørmaskiner.

Helkropsvibrationer kan skade kroppens led. Især er det almindeligt med skader på rygsøjlen. Ved siddende arbejde er kroppen samtidig fastholdt i en ensidig fastlåst arbejdsstilling. Allerede i 1975 blev det dokumenteret, at erhverv med udsættelse for helkropsvibrationer (chauffører) har en overhyppighed af diskuskollaps på 5 gange i forhold til ikke kørende Ved kørsel i almindelig personbil hele dagen var der en overhyppighed på 3 gange. Og ved kørsel til og fra arbejde i bil var den dobbelt så stor som for ikke kørende.

Andre skadelige konsekvenser af helkropsviberationer er ukendte.

Der findes en international standard til måling af helkropsvibrationer. En ny rapport fra Ålborg Universitet har imidlertid påvist, at man ved disse målemetoder ikke indfanger spidsværdierne f.eks. ved kørsel over vejbump. Dette er væsentligt, at være opmærksom på, hvis det skal sikres, at vibrationsniveauet kommer ned på et uskadeligt niveau.

Problemerne med helkropsvibrationer er knyttet til arbejdet eller opholdet i kørende maskiner i hele eller dele af arbejdsdagen. Problematikken hænger sammen med forhold som urbanisering, lange afstande mellem hjem og arbejde, produktionsprincipper der fordrer anvendelse af lastbiler fremfor f.eks. tog samt udviklingen indenfor bygge- og anlægsområdet, hvor maskinerne er langt mere produktive end arbejde ved håndkraft. Selvom arbejdet i maskiner, der afgiver vibrationer giver en række arbejdsmiljøproblemer, har det også løst nogle - f.eks. indenfor bygge- og anlægsområdet hvor alternativet var håndgravning og arbejde med håndholdte vibrerende værktøjer.

Helkrops vibrationerne kan reduceres på forskellige måder:

Under alle omstændigheder er betingelsen for mindskede skader og gener fra vibrationer - eller fuldstændig fjernelse af dem - at der opbygges en fælles viden og faglig aktivitet omkring problemerne.

J.H.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.848