Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Merton, Robert King

Robert King Merton (1910-), Ph.D. fra Harvard University, USA, 1936, Hans hovedvirke udgik fra Columbia University (1941-76), hvor han som professor sammen med Paul Lazarfeld ledede afdelingen for socialforskning.

Merton er sammen med Talbott Parson en hovedfigur indenfor den nordamerikanske dominererede sociologi, strukturfunktionalismen. Interessen indenfor denne retning retter sig imod strukturer og indbyrdes afhængighedsforhold i samfundet, som organisationsformer, regelsystemer og værdimønstre. Det der interesserer strukturfunktionalisterne er karakteren af den sociale sammenhængskraft og værdifællesskabets forudsætninger, for på den måde at yde sit bidrag til «det gode samfund».

Modsat Parson mente Merton ikke det var muligt at udvikle totale teoretiske systemer, men mente at sociologien istedet skulle have som sin opgave at udvikle teorier på samfundets mellemnivaeu. På den måde ville det også være muligt at fastholde sociologien til virkeligheden, modsat på den ene side, den mere abstrakte teoriudvikling med dens begrænsede forklarings- og nytteværdi, som Parson delvis stod for. Og på den anden side den blotte indsamling af faktuelle oplysninger.

Merton mener, at mange sociologer begår den fejl at tage udgangspunkt i relativt udiffenrentierede samfundsformer, og på den baggrund udvikler deres teorier. Men det moderne samfund udgør ikke, ifølge Merton, nødvendigvis en funktionel enhed for hele det sociale system. Enkelte dele i det moderne samfund kan være dysfunktionelle, dvs. skadelige for systemets overlevelse og balance.

M.S.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 30.284