Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bomholt, Julius

Julius Bomholt
Julius Bomholt
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Bomholt (1896-1969), dansk forfatter, socialdemokratisk politiker og Danmarks første kulturminister. Han blev uddannet som cand.theol. i 1921 og besøgte derefter 2 arbejderhøjskoler i hhv. Tyskland og Schweiz. Den følgende vinter underviste han på Askov Højskole, men skuffedes og søgte i stedet til Esbjerg Arbejderhøjskole, hvor han allerede i 1924 blev forstander. Han fungerede endvidere som journalist ved avisen Vestjyllands Social-Demokrat, var i en årrække medlem af Esbjerg byråd, sad i ledelsen af lokale socialdemokratiske organisationer og var i 1924-30 redaktør af DSU's blad Rød Ungdom.

Hans folketingskarriere startede i 1929, hvor han blev valgt til tinget. Han var dets formand i 1945-50 og igen 1964-68. Han var undervisningsminister februar-oktober 1950 og 1953-57, socialminister 1957-61 og kulturminister 1961-64.

Han indledte sit forfatterskab i 1930 med bogen Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage, hvor han søgte at forbinde den litterære udvikling med samfundets udvikling. Den blev i 1932 fulgt af Arbejderkultur, hvor han forsøgte at opstille en ny idealkultur baseret på arbejdernes realitetssans og uden den borgerlige kulturs overflødige pynt. Han søgte i bogen at samle principperne for en socialistisk kulturpolitik, men den var stærkt omdebatteret, og vandt ikke ubetinget tilslutning i partiet. Selv ændrede han også signaler, i takt med at han blev partiets ledende kulturpolitiker og dets omstilling til folkeparti (se Danmark for Folket). I 1938 redigerede han bogen Kulturen for Folket, der i højere grad lagde vægt på forbindelsen bagud til den ældre nationale kultur. Hans arbejde som forfatter, kritiker, debattør og kulturpolitiker kulminerede, da han i 1961 blev udpeget til Danmarks første kulturminister.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 42.797