Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Bomholt, Julius

Julius Bomholt
Julius Bomholt
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Bomholt (1896-1969), dansk forfatter, socialdemokratisk politiker og Danmarks første kulturminister. Han blev uddannet som cand.theol. i 1921 og besøgte derefter 2 arbejderhøjskoler i hhv. Tyskland og Schweiz. Den følgende vinter underviste han på Askov Højskole, men skuffedes og søgte i stedet til Esbjerg Arbejderhøjskole, hvor han allerede i 1924 blev forstander. Han fungerede endvidere som journalist ved avisen Vestjyllands Social-Demokrat, var i en årrække medlem af Esbjerg byråd, sad i ledelsen af lokale socialdemokratiske organisationer og var i 1924-30 redaktør af DSU's blad Rød Ungdom.

Hans folketingskarriere startede i 1929, hvor han blev valgt til tinget. Han var dets formand i 1945-50 og igen 1964-68. Han var undervisningsminister februar-oktober 1950 og 1953-57, socialminister 1957-61 og kulturminister 1961-64.

Han indledte sit forfatterskab i 1930 med bogen Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage, hvor han søgte at forbinde den litterære udvikling med samfundets udvikling. Den blev i 1932 fulgt af Arbejderkultur, hvor han forsøgte at opstille en ny idealkultur baseret på arbejdernes realitetssans og uden den borgerlige kulturs overflødige pynt. Han søgte i bogen at samle principperne for en socialistisk kulturpolitik, men den var stærkt omdebatteret, og vandt ikke ubetinget tilslutning i partiet. Selv ændrede han også signaler, i takt med at han blev partiets ledende kulturpolitiker og dets omstilling til folkeparti (se Danmark for Folket). I 1938 redigerede han bogen Kulturen for Folket, der i højere grad lagde vægt på forbindelsen bagud til den ældre nationale kultur. Hans arbejde som forfatter, kritiker, debattør og kulturpolitiker kulminerede, da han i 1961 blev udpeget til Danmarks første kulturminister.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 44.129