Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bouteflika, Abdelaziz

Abdelaziz Bouteflika
Abdelaziz Bouteflika

Abdelaziz Bouteflika (1937-), algiersk politiker, landets præsident siden 1999. Født 2. marts 1937 i Oujda (Marokko) i en familie fra Tlemcen - en vigtig by i den vestlige del af Algeriet. Bouteflika sluttede sig i 1956 til den nationale befrielsesbevægelse FLN, og antog pseudonymet Si Abdelkader. Det forblev hans kælenavn sammen med det marokkanske der refererede til hans fødested.

Efter Algeriets uafhængighed i 1962 (se Algierkrigen) blev han delegeret for Tlemcen i den grundlovsgivende forsamling og minister for ungdom og sport i Ahmed Ben Bella regeringen. Det følgende år blev han udnævnt til udenrigsminister. En post han varetog frem til præsident Houari Boumediènes død i 1978. Han var indtil da regnet for præsidentens højre hånd.

Han forventede i 1979 at efterfølge Boumediène som præsident, men blev underkendt af militæret, der i stedet udpegede Chadli Bendjedid. Trods det at han blev udnævnt til minister for statslige anliggender, blev han skubbet stadig længere ud i den politiske kulde, for i 1981 helt at forlade den politiske arena.

I 1983 forlod han landet og opholdt sig i de følgende år i de Forenede Arabiske Emirater, Frankrig og Schweiz. Efter 6 år i udlandet vendte han tilbage og gik ind i FLN's centralkomite.

I januar 1994 afslog Bouteflika en opfordring fra militæret til at efterfølge den myrdede præsident Mohamed Boudiaf - sandsynligvis for at undgå at skulle bede de politiske partier om støtte. Boudiaf blev i stedet efterfulgt af general Liamine Zeroual. Endelig i april 1999 stilede Bouteflika op til præsidentvalget og blev valgt - officielt med 74% af stemmerne.

Valget blev vendepunktet i den borgerkrig, der var startet i januar 1992. Efter at Frelserfronten, FIS i juni 1999 eklærede våbenhvile, gav præsident Bouteflika i anledning af uafhængighedsdagen en måned senere amnesti til 2300 fængslede islamister og fremsatte for parlamentet desuden den såkaldte «Nationale Harmonilov» der først og fremmest gav amnesti til medlemmer og støtter af FIS. Samtidig erklærede han, at uanset om parlamentet forkastede eller vedtog loven, ville den blive sendt til folkeafstemning inden udgangen af september, og hvis denne afstemning forkastede loven, ville han træde tilbage.

Trods voldsom opposition fra RCD hvis medlemmer boykottede afstemningen, blev loven vedtaget i begge parlamentets kamre - i underhuset med 288 stemmer ud af 380 og i overhuset med 131 ud af 150. Den efterfølgende folkeafstemning blev en dundrende succes. Valgdeltagelsen var 85%, og heraf stemte 98,63% ja. Som konsekvens af lovens vedtagelse blev yderligere 20.000 fanger løsladt. Alligevel fortsatte borgerkrigen med 1000 døde i de første 5 måneder af 2000. Men intensiteten var faldet betydeligt, og det isolerede GIA stod bag de fleste massakrer.

Præsident Bouteflika overraskede alle, da han indrømmede, at borgerkrigen havde kostet 100.000 dræbte. Myndighederne i Algeriet havde indtil da insisteret på, at tabstallet ikke var højere end 26.000. Præsidenten tog endvidere initiativ til at forbedre relationerne med nabolandene. Især med Marokko, med hvem relationerne havde været praktisk talt dybfrosset siden 1994. Bouteflika erklærede 3 dages landesorg i Algeriet, efter at Marokkos kong Hassan døde i juli 1999. Samtidig erklærede han, at Vestsaharas skæbne var et spørgsmål der alene måtte afgøres af FN. Netop Vestsahara har været den vigtigste kilde til spændinger mellem Algeriet og Marokko.

I juni 2000 aflagde Bouteflika et fire dages statsbesøg i Paris. Det første en algiersk præsident  havde aflagt i Frankrig siden borgerkrigens udbrud og det første fra en algiersk statschefs side i 14 år.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 27.742