Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Heartfield: Hurra, slut med smørret!

Heartfield: Hurra, slut med smørret!

Hurra, slut med smørret!
Göring i sin Hamburger-tale: «Jernmalm har altid gjort et rige stærkt. Smør og sul har højest gjort et folk fedt».

Oprustningen krævede råstoffer som jern. Det var dyrt, og derfor kom tyskerne på smalkost. Ledelsen af Nazityskland greb problemet an ved at gøre en dyd af nødvendigheden og gjorde knapheden til en patriotisk sag med bl.a. spænde-livremmen-ind retorik. Med citatet i montagen gjorde Göring smørmanglen til et spørgsmål om riget og folket.
I montagen tages Görings højtidelige metafor på ordet og afbildes bogstaveligt: Middelklassefamilien sidder ved middagsbordet og fornægter smør, men fortærer cykel og andet jern.
Scenen er det gennemførte småborgerlige nazihjem. Nyligt afdøde militaristiske rigspræsident Hindenburg er broderet på puden i klunkesofaen, og på væggen hænger det patriotiske vers: Kære fædreland, du kan være rolig. Fra farveolietryksportrættet af Hitler, der hang i millioner af dagligstuer i Tyskland, overværer føreren den patriotiske andagt. Familien har himmelvendte øjne, mens de pligttro indtager retten. De vante roller opretholdes: sønnen spiser delikatessen - cykelkæden - og faderen får den tunge kost af vægtlodder. Ideologi indoptages også gennem maven - du bliver hvad du spiser. Babyen bider i en hagekorssmykket skarpretterøkse - den er en kommende bøddel.
Montagen handler egl. ikke om jul, men den blev trykt i sidste nummer af AIZ før jul, så læserne har tænkt på «jul i det tredje Rige».

AIZ 19. december 1935, bagsiden.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 16.582