Left Rocks

Browserudgave

VS OG DET PARLAMENTARISKE ENHEDSARBEJDE

VS OG DET PARLAMENTARISKE ENHEDSARBEJDE

Resolution vedtaget på VS' 15. kongres, maj 1988

VS OG DET PARLAMENTARISKE ENHEDSARBEJDE

Valget den 10. maj var et nederlag for venstrefløjen i almindelighed og VS i særdeleshed. Det var et resultat af en årelang nedbrydning af troen på nødvendigheden af og muligheden for revolutionære samfundsforandringer og udvandingen af selve det socialistiske perspektiv.

Bevidstheden om det socialistiske demokrati som noget fundamentalt andet end kapitalismen er ved at gå tabt. Dermed befinder hele venstrefløjen sig i en eksistenskrise, som kun kan overvindes, hvis vi formår at gøre det klart, at den blinde kapitalistiske vækst - med eller uden fondskapitalisme - er den direkte vej ud i katastrofen, og at den eneste mulige fremtid ligger i et brud med kapitalismen og indførelsen af et socialistisk demokrati.

S og SF fører idag en politik, der sigter på samarbejde henover midten. SF's højredrejning er dermed nået til et afgørende punkt, hvor partiet indtager en ren socialdemokratisk position. Den politik, arbejderpartierne idag fører på Christiansborg, er helt uden perspektiv i den forstand, at den ikke har nogen udsigt til at dæmme op for de kommende miljøkriser, væksten i arbejdsløsheden og de øvrige grundliggende problemer, som hænger uløseligt sammen med selve kapitalismen.

På den baggrund pålægger kongressen Hovedbestyrelsen at arbejde efter følgende retningslinier:

1. VS opretholdes selvfølgelig og skal styrkes politisk og organisatorisk. VS skal tillige være det nødvendige udgangspunkt for et opbrud på venstrefløjen til venstre for det nuværende SF. Samtidig med en styrkelse af det lokale arbejde omlægges partiets arbejde således, at den programmatiske debat om et nyt venstrefløjsprogram. og gennemførelsen af en samlet partidebat får høj prioritet.

2. Sideløbende hermed opfordres til lokale konferencer og initiativer mellem venstrefløjspartierne og enkeltpersoner til afklaring af perspektivet om en socialistisk enhedsliste.

3. HB fortsætter forhandlingerne med DKP, SAP, SF's venstrefløj, humanisterne m.fl. samt uorganiserede om samarbejde på venstrefløjen og om parlamentarisk samarbejde, idet der først og fremmest tages udgangspunkt i dé politiske emner, der umiddelbart forventes fælles fodslag om: - racisme og flygtninge- miljø - EF - overenskomst 89 Desuden skal emner som begivenhederne i Østeuropa, NATO og afrustning, de demokratiske principper, fondskapitalismen og den blinde kapitalistiske vækst inddrages i debatten for at afprøve mulighederne for udvikling og fælles holdninger. Forhandlingerne skal tage udgangspunkt i nødvendigheden af en venstreoppostion til SF.

4. HB fremlægger på en emnekongres i foråret 1989 en statusredegørelse over enhedsprocessens forløb og dens bærekraft. Emnekongressen træffer beslutning om eventuel deltagelse i en socialistisk enhedsliste ved opstilling til folketingsvalg.

5. Der kan frem til næste kongres ikke indgås nogen bindende aftale med andre partier om fælles opstilling til folketinget.

6. HB fremlægger på emnekongressen forslag til politisk program, som VS eventuelt vil gå ind i en socialistisk enhedsliste på.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 16.086