Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Andersen, C.C.

C.C. Andersen (1849-1932) dansk fagforeningsleder og socialdemokratisk politiker. Han blev udlært som snedkersvend i 1868 og meldte sig i 1871 ind i Internationales snedkersektion (se 1. Internationale). Året efter var han med til stifte snedkernes og stolemagernes fagforening, som han var formand for 1873-84. Han var i denne periode ansvarlig for omfattende rekruttering til fagforeningen.

Fra 1877 spillede Andersen en ledende rolle i reorganiseringen af arbejderpressen, og i 1878-1931 sad han i ledelsen af Socialdemokratisk Forbund. Han spillede endvidere en central rolle i udviklingen af Kooperationen. Han bestyrede fra 1886 Arbejdernes Fællesbageri i København og fra 1902 var han formand for bryggeriet Stjernen.

I 1890 blev han valgt til Landstinget. Partiets andet medlem af Landstinget var dets formand P. Knudsen. Andersen var i udpræget grad manden i midten af partiet. Hans anseelse i arbejderbevægelsen var stor, og han fungerede som dirigent ved alle partikongresser i perioden 1876-1931.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 22.011