Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbejdernes Landsbank (AL)

Arbejdernes Landsbank (1919-), arbejderbevægelsens egen bank. Den blev stiftet i april 1919, og selvom den blev oprettet som et almindeligt aktieselskab, der skulle drive almindelig bankforretning, skulle den især servicere partiet (Socialdemokratiet), dets medlemmer og de kooperative virksomheder. Kooperationen havde i årtierne forud vokset sig stærk, men var henvist til de almindelige banker, der ofte ikke var særlig politisk eller økonomisk interesseret i den kooperative drift.

Det var ledelsen af den københavnske fællesorganisations Brændselsforening der tog initiativ til oprettelsen af banken. Den blev organiseret som et aktieselskab, hvor kun arbejdernes faglige, politiske og kooperative organisationer kunne tegne aktier. Fusionerne i den danske banksektor er gået udenom AL, der fortsat eksisterer som selvstændig bank med specielt fokus på arbejderbevægelsen.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 26.065