Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Gandhi, Indira

Indira Gandhi
Indira Gandhi

Indira Gandhi (1917-84), indisk politiker og fra 1966 Indiens premierminister. Datter af Indiens første premierminister Jawaharlal Nehru.

Gandhi fik sin uddannelse i Indien, Schweiz og England. Fra slutningen af 1930'erne tog hun som medlem af Nationalkongressen aktivt del i kampen for Indiens selvstændighed. I 1942-43 sad hun fængslet for «anti-britisk agitationsvirksomhed». Efter selvstændigheden i 1947 blev hun nær medarbejder for sin far, der var premierminister, og kom gennem en omfattende socialt engageret virksomhed til at indtage en fremtrædende position i Kongrespartiet. Efter sin fars død var hun informationsminister 1964-66 i Lal Bahadur Shastris regering, og overtog efter ham premierministerposten og posten som formand for partiet.

Hun førte en mere socialistisk orienteret politik end sin fader, knyttede landet tættere til Sovjetunionen, og da der i 1969 gennemførtes en række banknationaliseringer førte det til sprængning af partiet. Støttet af partiets venstrefløj, Det ny Kongresparti, vandt hun imidlertid en overvældende sejr ved unionsvalgene i 1971.

I midten af 1970'erne gav hun sig i kast med den enorme opgave, at begrænse befolkningseksplosionen i Indien, og da det senere kom frem, at der var blevet anvendt hårdhændede metoder som tvangssterilisation af kvinder vendte opinionen sig mod hende. Samtidig forværredes den økonomiske krise i landet. Kongrespartiet blev beskyldt for korruption og anklagerne ramte også Indira selv, der i 1975 blev frataget sin plads i parlamentet. Hun endte med i juni 75 at erklære landet i undtagelsestilstand. Den kom til at vare i 2 år, og da hun i 1977 atter udskrev valg, led hun et svidende nederlag.

Oppositionen der havde overtaget magten i 77 brød dog sammen, og i 1980 genvalgtes Gandhi til premierministerposten. Krisen var dog uforandret, og hendes regeringsførelse var præget af fortsat magtkoncentration, og samtidig stadig stærkere centrifugale bevægelser i delstaterne. Stærkest var de i delstaten Punjab, hvor sikherne stillede krav om selvstændighed. De blev slået ned, og i november 1984 dræbte en sikh i Gandhis sikkerhedsvagt hende. Hun blev efterfulgt på premierministerposten af sin søn Rajiv, der 5 år senere selv blev dræbt ved et attentat.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 12/1 2005

Læst af: 55.335