Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Første Genevekonvention

Vesten lagde i oktober-november 2023 Genevekonventionerne i graven med sin uforbeholdne støtte til Israels krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord i Palæstina. Folkemordet skrællede 500  års civilisatorisk udvikling bort og sendte verden tilbage til Middelalderen. De ansvarlige er følgende lande: Israel, USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Italien, Danmark, Sverige, Finland, Nederlandene, Belgien, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland.

Den første Genevekonvention omhandler behandlingen af sårede under krig og krigslignende handlinger. Den blev oprindelig vedtaget i 1864 som en del af grundlæggelsen af det Internationale Røde Kors. Inspirationen kom fra den schweiziske forretningsmand Henri Dunant, der var vidne til lidelserne blandt 40.000 soldater, der var blevet såret under et blodigt slag mellem den franske og østrigske hær ved den norditalienske by Solferino. Indtil dette tidspunkt eksisterede der ikke nogen anerkendte mekanismer, der kunne anvendes til aftale af våbenhvile, således at de sårede kunne hentes på slagmarken. De blev derfor typisk liggende og døde af deres sår.

Dunant fik trommet beboerne fra de nærliggende landsbyer sammen, for at de kunne bringe hjælp igennem til de sårede, og samtidig lagde han vægt på, at der ikke måtte skelnes mellem de to parter i kampen. Han skrev senere bogen Mindet om Solferino, hvor han beskrev de rædsler han havde oplevet, og hvor han opfordrede til oprettelsen af et civilt hjælpekorps, der kunne tage sig af de sårede under kampe.

I 1863 tog Selskabet for folkesundhed i Geneve denne ide op, og dannede en komite bestående af 5 medlemmer. Det blev den første Internationale Røde Kors Komite (International Committee of the Red Cross, ICRC). I 1864 samlede komiteen repræsentanter fra 16 europæiske lande, der udformede og vedtog den første Genevekonvention. Den havde til formål at redde liv, mindske de sårede og syge soldaters lidelser, og beskytte de civile der ydede hjælp. Konferencen besluttede også at anvende et rødt kors på en hvid baggrund (det modsatte af det schweiziske flag) som et beskyttede symbol for de civile, der hjalp de sårede.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 13/11 2023

Læst af: 32.598