Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Arbejdernes Fritænkerforbund

Arbejdernes Fritænkerforbund (AFF 1925-33), dansk, rådskommunistisk ateistgruppe tilknyttet Internationale for Proletariske Fritænkere (IPF).

AFF blev grundlagt af en gruppe udbrydere fra en tidligere eksisterende, kortvarig Fritænkerforening i København. De ledende personer i AFF var rådskommunisterne Harald Andersen-Harild Senior og Junior 1924/25. I modsætning til Fritænkerforeningen ville AFF agitere imod religion og kirkerne for derved at styrke viljen til klassekamp blandt arbejderne.

AFF forsøgte at opnå støtte hos Socialdemokratiet og DKP, men det blev nægtet adgang til partiernes presse. AFF eksisterede som propaganda-gruppe i København og udgav ved forskellige lejligheder blade og løbesedler.

Da flere ledere af IPF besøgte København i juni 1928 i forbindelse med Verdensligaen for Seksualreforms kongres holdt AFF et stormøde i Fælledparken. I den forbindelse gav IPF støtte til tidsskriftet Nye Tanker. Tidsskrift for socialistisk kultur og fritænkerbevægelse, som udkom med to numre samme år.

Da IPF blev splittet i slutningen af 1930 i en socialdemokratisk og kommunistisk Internationale, valgte AFF ikke af følge med nogen af de konkurrerende Internationaler. I stedet korresponderede AFF med det rådskommunistiske/anarkistiske Gemeinschaft Proletarischer Freidenker i Tyskland, som forsøgte sig på at samle venstreradikale fritænkere i endnu en ny internationale, som dog ikke nåede at blive realiseret før 1933.

Efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland 1933 sluttede AFF's aktivitet. Dets hovedaktivister, Andersen-Harilds, brugte nu kræfter på hjælpearbejde til forfulgte kammerater i Tyskland og blandt emigranterne.

J.W.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 12/10 2009

Læst af: 22.925