Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Statsansattes Kartel

Statsansattes Kartel (StK) (1909-2007).

StK kan med god ret føre sin historie tilbage til Centralorganisationen for Jernbane-, Post-, Telegraf- og Toldetaterne (Funktionærklasserne), der blev stiftet 26. november 1909 af Dansk Jernbaneforbund, Postfunktionærernes Fællesorganisation, Telegrafledernes Forening af 1896 og Toldrorsbetjentforeningen af 1904. I 1920 ændredes navnet til Statstjenestemændenes Centralorganisation (Funktionærklasserne), fra 1937 Statstjenestemændenes Centralorganisation I (COI). COI indtrådte 4. december 1986 sammen med Centralorganisationen af overenskomstansatte i staten (CO-STAT) i det nydannede Statsansattes Kartel (StK). Fra 15. november 1988 benævnedes COI som Tjenestemandssektionen i StK. Sektionen blev sammen med den anden sektion, Overenskomstsektionen (CO-STAT), opløst 1. januar 1994. Den 21. juni 2007 fusionerede Statsansattes Kartel med Det Kommunale Kartel. Den nye organisation fik navnet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
 
StK var centralorganisation for de statsansatte i primært LO-forbund, herunder HK og 3F som de største i 2007. De blev omtalt som tilhørende de lavere funktionærklasser og gik under betegnelsen «sølvsnorene» til forskel fra de højere funktionærklasser af indendørsarbejdende «guldsnore» i COII. Organisationen forhandlede overenskomst med Finansministeriet gennem sin repræsentation i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), tidligere Tjenestemændenes Fællesudvalg (TFU). Før Tjenestemandsloven af 1958 havde de enkelte forbund forhandlingsretten, der oprindeligt blev opnået i 1910.

Je.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 12/2 2012

Læst af: 19.179