Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Amatør

Amatør kommer af latin «amare», elske. Begrebet anvendes overvejende indenfor områderne kunst og sport. En amatør er en person som beskæftiger sig med kunst eller idræt, uden at få vederlag for det han gør.

Skellet mellem amatør og professionel blev særdeles vigtig, da konkurrenceidrætten begyndte at udvikle sig i starten af det 20. århundrede - især i tilknytning til De olympiske Lege. I det 19. århundrede havde man ikke skelnet mellem de der konkurrerede om pengepræmier og de der ikke gjorde det. Hvert land har udviklet sine egne amatørregler, men disse er siden blevet samordnet af de internationale idrætsforbund. I forbindelse med De olympiske Lege har Den internationale Olympiske Komité (IOC) lavet sit eget reglement. Disse regler går i hovedtrækkene ud på, at en amatør ikke har mulighed for at konkurrere om pengepræmier eller modtage vederlag for sin idræt på andre måder end dem, der er accepteret af det enkelte forbund. En amatør har heller ikke mulighed for at deltage i konkurrencer med professionelle idrætsudøvere uden at blive frataget sin amatørstatus. Der findes undtagelser fra disse regler. F.eks. godkendelsen af vederlag for tabt arbejdsfortjeneste. Enkelte forbund accepterer dog brugen af idrætsmænd i forbindelse med reklame, så længe aftalen går gennem forbundet og ikke direkte til den enkelte idrætsmand.

I den situation som den internationale konkurrenceidræt befinder sig i i dag, findes der et utal af muligheder for at omgå amatørbestemmelserne. For at konkurrere på topplanet internationalt må man have økonomisk støtte for at kunne klare de træningsmængder der skal til, uden at idrætsudøveren samtidig mister sit levebrød. Den mest almindelige form for støtte er, at idrætsudøverens situation lettes gennem forskellige former for stipendier fra det offentlige, eller at klubberne hjælper med arbejde, hvor udøveren kan tage fri for at træne osv. Fra 1980'erne blev det endvidere almindeligt, at større virksomheder optræder som «sponsorer» for bestemte klubber og derved er med til at finansiere klubbens aktivitet mod at bruge klubben som reklame for sine produkter. Dette har ført til, at erhvervslivet har fået en langt større kontrol over udviklingen indenfor amatøridrætten.

Skellet mellem amatør og professionel er meget vanskeligere at opretholde indenfor kunsten. Indenfor de udøvende kunstarter lader skellet sig delvist opretholde, men blandt skabende kunstnere er dette nærmest umuligt. Det er nærmest umuligt at have skabende kunst som eneste indtægtskilde i et kapitalistisk samfund. Det er desuden meget få, der har det som hovedindtægt. De fleste har som regel andet indtægtsgivende arbejde ved siden af deres virke som kunstner.

T.Ka.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.607