Left Rocks

Browserudgave

Fagkritisk Front (FF)

Fagkritisk Front (FF) var en løs organisering af studenter fra den udogmatiske venstrefløj på Århus Universitet i første halvdel af 1970'erne.

FF bestod af en lang række enkelt-fronter fra fag på universitetet, og andre lignende læreranstalter, hvor studenterne forholdt sig aktivt til det studenterpolitiske arbejde.

I starten var frontens fagkritiske arbejde orienteret mod det teoretisk-bearbejdende, men blev siden drejet henimod det mere konkret-orienterede. Det gav sig bl.a. udtryk i, at FF opprioriterede det projektorienterede udadvendte arbejde - gennem pjecer, lysbilleder, arrangementer osv.

Som et andet udtryk for det udadvendte politiske sigte opkøbte FF i 1976 nogle bygninger med det formål at skaffe et forum for kontakter til andre grupper i samfundet. Stedet blev kaldt «Fronthuset» og dannede rammen om en del aktiviteter for FF: et værts- og spisehus, et forlag (Fagtryk) en biograf, mødelokaler m.m. Driften af huset skete via frivillig arbejdskraft fra enkeltfronterne. Værtshuset blev drevet ved hjælp af uge-grupper, der, som navnet siger, passede det en uge af gangen - og derigennem præsenterede sig selv og skabte kontakter til brugergrupperne.

FF gik ned sammen resten af studenterbevægelsen i sidste halvdel af 70'erne. En række af dens institutioner har dog overlevet. Det gælder værts- og spisehuset (Fronthuset) og forlaget Modtryk.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 23.495