Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fagkritisk Front (FF)

Fagkritisk Front (FF) var en løs organisering af studenter fra den udogmatiske venstrefløj på Århus Universitet i første halvdel af 1970'erne.

FF bestod af en lang række enkelt-fronter fra fag på universitetet, og andre lignende læreranstalter, hvor studenterne forholdt sig aktivt til det studenterpolitiske arbejde.

I starten var frontens fagkritiske arbejde orienteret mod det teoretisk-bearbejdende, men blev siden drejet henimod det mere konkret-orienterede. Det gav sig bl.a. udtryk i, at FF opprioriterede det projektorienterede udadvendte arbejde - gennem pjecer, lysbilleder, arrangementer osv.

Som et andet udtryk for det udadvendte politiske sigte opkøbte FF i 1976 nogle bygninger med det formål at skaffe et forum for kontakter til andre grupper i samfundet. Stedet blev kaldt «Fronthuset» og dannede rammen om en del aktiviteter for FF: et værts- og spisehus, et forlag (Fagtryk) en biograf, mødelokaler m.m. Driften af huset skete via frivillig arbejdskraft fra enkeltfronterne. Værtshuset blev drevet ved hjælp af uge-grupper, der, som navnet siger, passede det en uge af gangen - og derigennem præsenterede sig selv og skabte kontakter til brugergrupperne.

FF gik ned sammen resten af studenterbevægelsen i sidste halvdel af 70'erne. En række af dens institutioner har dog overlevet. Det gælder værts- og spisehuset (Fronthuset) og forlaget Modtryk.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 24.293