Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Feuerbach, Ludwig Andreas

Ludwig Andreas Feuerbach
Ludwig Andreas Feuerbach

Feuerbach (1804-72), tysk materialistisk filosof med stor betydning som formidler mellem Hegel og Marx. Hans hovedværk er: «Das Wesen des Christentums» fra 1841. Særlig stor betydning havde Feuerbachs materialisme og hans religionskritik. Han kom frem til sin materialistiske filosofi ved at «vende op og ned på» alle sætninger i Hegels filosofi, sådan at subjekt blev til prædikat og omvendt. Hos Hegel er væren en egenskab ved tænkningen; for Feuerbach er tænkning en egenskab ved den materielle væren. Marx anvender ofte det samme princip i sin kritik af Hegels retsfilosofi, f.eks. når han siger, at Hegels teori om arveretten fører til, at mennesket bliver sin ejendoms ejendom, en egenskab ved den ting det ejer. Efterhånden kom Marx til at kritisere Feuerbachs materialisme, fordi den ikke inddrog naturens historiske og menneskeskabte side. Det er ikke uden videre indlysende, at denne kritik er berettiget. Derimod er det sikkert, at Marx stod fjernt fra den vulgær-materialisme, som Feuerbach senere udviklede - opsummeret i slagordet: «Mennesket er hvad det spiser» (Der Mensch ist was er isst).

Feuerbachs religionskritik var dybere og mere nyskabende end hans materialisme. Han mente, at religionen blot var en projektion af menneskets egne idealer, som så antog selvstændig eksistens overfor menneskene selv. Bag denne tanke ligger begrebet om menneskets fremmedgørelse fra sig selv, som Marx senere overtog og generaliserede. Marx lagde vægt på, at i det kapitalistiske samfund er mennesket ikke blot fremmedgjort fra resultatet af sin åndelige virksomhed, men også fra resultatet af sin materielle skaberkraft. Mennesket er fremmedgjort fra sin klasse og dermed fra de genstande det producerer; fra sin historie og dermed fra de kapitalgenstande det anvender i produktionen.

Feuerbach var ikke nogen betydelig og selvstændig tænker. Han huskes i dag, fordi han på et bestemt tidspunkt i historien blev en god talsmand for tanker, der lå i tiden, og som uden ham sandsynligvis ville have taget form noget senere og på en noget anden måde.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 39.453