Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Folkekommune

Indkørslen til folkekommune lidt udenfor Beijing.
(Solidaritet)

Folkekommune er den politiske, økonomiske og sociale organisationsform for de kinesiske landsbyer, hvor ca. 75 % af befolkningen lever.

Folkekommunerne blev opbygget under «det store spring fremad» i 1958-60. Baggrunden for folkekommunerne var såvel økonomisk som politisk og social. Ved at organisere produktionen på en ny måde, ønskede kineserne ikke blot at øge den økonomisk vækst i landbruget. De ville også frigøre arbejdskraft til omfattende vandingsprojekter, skovbeplantning og industri. På denne måde hindrede man masseafvandringen af bønder til byerne, hvor industrien hidtil havde været koncentreret. Ved at de enkelte folkekommuner fik stor myndighed til selv at afgøre hvilken form for økonomisk virksomhed de ville satse på, ønskede man samtidig at frigøre massernes initiativ. Folkekommunerne skulle samtidig være rammen omkring uddannelse, sundhed og den sociale omsorg.

Kommunerne er organiseret på tre niveauer. Det første niveau er arbejdsgruppen, som normalt består af ca. 40 familier. Arbejdsgruppen disponerer over jorden til den fælles produktion, men den enkelte familie har også deres eget lille jordstykke. Arbejdsgruppen bestemmer endvidere lønfordelingen indenfor gruppen. Det næste niveau er brigaden, som kan omfatte fra 300 til 500 familier. Brigaden tager sig af skolevæsenet, sundhedsvæsenet på lavere niveau og mindre industrivirksomheder.

Lille familie foran deres hus i folkekommunen.
(Solidaritet)

Selve folkekommunen omfatter gennemsnitlig ca. 4.000 familier. Den tager sig af lidt større industrielle virksomheder, og er det koordinerende organ for den økonomiske planlægning. Størrelsen af folkekommunerne har varieret. I den første periode under «det store spring» regnede man med ca. 25.000 kommuner. I dag anslås tallet til ca. 75.000. På grund af store geografiske og økonomiske uligheder er der stor variation mellem de forskellige kommuner. Kommunerne søger i en vis udstrækning at udjævne de økonomiske forskelle mellem de forskellige landsbyer i kommunen. Staten kan også i visse tilfælde træde ind for at støtte specielt vanskeligt stillede kommuner.

Folkekommunerne så frem til 70'erne ud til at være det mest stabile element i den kinesiske samfundsopbygning. Men formen har været præget af betydelige ændringer i sin levetid. I perioden mellem «det store spring» og kulturrevolutionen blev der givet større frihed, når det gjaldt private jordlodder og privat handel. Under kulturrevolutionen gik udviklingen den anden vej, og mange steder blev retten til de private jordlodder afskaffet. I takt med Kinas kapitalistiske udvikling efter Mao's død i 1975 er der sket en individualisering af formerne og en accelereret privatisering af jorden, hvilket har genskabt en række af de gamle strukturer på landet med særdeles velhavende bønder og ejendomsløse. Samtidig er op mod 100 millioner sendt på jagt efter arbejde i byerne.

E.No.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 36.334