Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Anthony, Susan Brownell

Anthony (1802-1906), nordamerikansk kvindesagsforkæmper. Født og opvokset i et kvækermiljø i Massachusetts, USA. Som lærer rejste hun krav om ligeløn og andre rettigheder for kvinder og mænd indenfor faget. Med stor energi engagerede hun sig først i afholdssagen og kampen mod slaveriet og deltog bl.a. i dannelsen af Woman's Temperance Society of New York i 1852 og American Anti-Slavery Society i 1856, men kom efterhånden til at bruge det meste af sit liv i kvindesagens tjeneste, fra 1851 i nært samarbejde med Elizabeth Cady Stanton. Under mottoet «Mænd, deres rettigheder og intet mere; kvinder, deres rettigheder og intet mindre!», udgav de to i 1868-70 ugeavisen «The Revolution» med stof om emner som skilsmisse, prostitution, kirkens rolle i kvindeundertrykkelsen og arbejdende kvinders krav. Anthony dannede endvidere en fagforening for kvindelige trykkeriarbejdere og deltog som delegeret på National Labor Congres i 1868. Da der i perioden efter borgerkrigen opstod splittelse omkring stemmeretsspørgsmslet, stod Anthony af taktiske grunde stærkt på kvindestemmeretten og dannede i 1869 organisationen National Woman Suffrage Association med adgang kun for kvinder, mens de mest glødende abolitionister - dvs. tilhængere af at afskaffe slaveriet - dannede American Woman Suffrage Association som også var åben for mænd. Efter at de to organisationer blev slået sammen i 1890, for at koncentrere sig om kampagnen for kvindernes stemmeret, virkede Anthony som leder i 1892-1900. Selvom hun på den måde kommer til at stå som repræsentant for en moderat og begrænset kvindekamp, havde hun mange kontroversielle synspunkter. Hun betragtede først og fremmest stemmeretten som et middel til at opnå andre mål, og gik ikke af vejen for at tage loven i egen hånd. Bl.a. blev hun arresteret og idømt en bøde for at have stemt ulovligt i 1872.

Medudgiver af «History of Woman Suffrage» I-IV (1881-1902).

S.Ny.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.314