Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Garaudy, Roger

Roger Garaudy
Roger Garaudy

Garaudy (1913-), fransk marxist og en af eurokommunismens ideologiske klassikere. Garaudy var i en årrække det franske kommunistpartis (PCF's) ledende ideolog. Fra at være en energisk forsvarer af PCF's stalinistiske ideologi i 1950'erne blev han i 60'erne stadig mere kritisk overfor den stalinistiske arv. I bøgerne: «For en fransk model for socialisme» (1968) og «Socialismens store vendepunkt» (1969) formulerede han en skarp kritik af den ny-stalinistiske udvikling i Sovjetunionen under Brezhnev og opponerede mod Moskvas ideologiske formynderskab i den kommunistiske bevægelse. Samtidig rettede Garaudy søgelyset indad i PCF og opfordrede til et åbent opgør med partiets stalinistiske fortid og nutid - ikke mindst den udemokratiske organisationsstruktur. Garaudys reflektioner var specielt inspireret af Dubceks demokratiske socialisme og af majoprøret i 1968, der havde afsløret kommunistpartiets manglende evne til at videreudvikle den nye protestbevægelse. Garaudys hovedtanke var, at strategien for den socialistiske magtovertagelse i de senkapitalistiske industrisamfund måtte være en anden end den klassiske sovjetiske model: Den vesteuropæiske socialisme kan ikke være ét partis værk, men må bygge på en mangfoldighed af partier, grupper og organisationer. Disse eurokommunistiske synspunkter førte til, at Garaudy blev ekskluderet af PCF i 1970. Få år senere blev Garaudys synspunkter optaget i programmet som PCF's officielle politik. Garaudy var et par år for tidligt ude.

R.S.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.776