Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Gjøstein, Anna

Anna Gjøstein
Anna Gjøstein

Gjøstein (1866-1956), norsk socialistisk kvindepolitiker. Hun var født og opvokset i Kristiania (Oslo), men det meste af hendes voksne liv tilbragte hun i Stavanger, hvor hun boede med sin mand, Johan Gjøstein - kendt skolemand og politiker. Anna Gjøstein er specielt kendt for sit arbejde i tilknytning til den socialistiske kvindebevægelse. Hun var blandt andet initiativtager til den første kvindelige arbejderforening i Stavanger og var forkvinde i den til 1910. Hun var også med til at stifte Stavanger kvindelige hermetikarbejderforening og Stavanger kommunale husmoderskole, der blev startet i 1912. Gjøstein var også aktiv udover det lokale plan. Fra 1907 til 1912 var hun som kvindeforbundets repræsentant, korrespondent for den internationale socialistiske kvindebevægelse med hovedsæde i Tyskland. I 1907 og 1910 deltog hun som kvindeforbundets udsending i de internationale kvindekonferencer i Stuttgart og København, der blev ledet af Clara Zetkin. I tiden 1905-1913 var Anna Gjøstein medlem af Stavanger kommunalstyre, og i 1927 var hun med til at igangsætte Mødrehygiejnekontoret i Stavanger og var forkvinde for det til 1940.

Som medlem af Arbejderpartiets kvindeforening gik Gjøstein først og fremmest ind for oprettelsen af husmoderskoler. Men i tiden 1900 til 1913 var hun også en vigtig bidragsyder i kampen for kvindernes stemmeret - både som foredragsholder og som organisator. Hun skrev også en række artikler i kvindeforbundets tidsskrift (fra 1909) «Kvinden», senere «Arbejderkvinden».

Gjøsteins politiske synspunkter lå gennem hele hendes politiske liv indenfor den moderate fløj af partiet. Allerede på et tidligt tidspunkt (1903) talte hun for samarbejde med den borgerlige kvindebevægelse. En holdning der i øvrigt ikke vandt særlig støtte blandt de socialistiske kvinder. Ved partisplittelsen i 1921 gik hun med ind i Norges Socialdemokratiske Arbejderparti, selv om hun atter blev medlem af Arbejderpartiet i 1927, da fløjene igen blev samlede i et parti. Efter dette tidspunktet arbejdede hun for Arbejderpartiet gennem dets lokale parti- og kvindeorganisation.

K.F.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.804