Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
Arbejde  .  Politisk  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 20.636
: :
Arbeiderdemokratene
Left
Rocks
2023-05-23 11:46

Det ikke-socialistiske arbejder- og husmandsparti som i årene efter århundredeskiftet udsprang af De forenede norske Arbejdersamfund, vedtog i 1911 at ændre navn fra De forenede norske Arbeidersamfunn til Arbeiderdemokratene. Året efter blev tilføjelsen «Det radikale Folkeparti» hægtet på, og i 1921 blev denne tilføjelse gjort til partiets navn og «Arbeiderdemokraterne» til en tilføjelse i parentes. Betegnelsen arbeiderdemokraterne blev imidlertid helt frem til partiets opløsning i 1940 - det sidste landsmøde blev af holdt i 1927 - hængende fast som betegnelse for dets medlemmer.

H.F.D.