Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 50.900
: :
Helvede
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Helvete
Dommedag som Stefan Lochner så den i 1430. «Englene skal komme for at skille de uretfærdige fra de retfærdige og kaste dem i ildhavet. Og der skal blive gråt og tænders gnidsel.»

Helvede kommer af det gammelnordiske hel-viti, der betyder «Hels straffer». Ordet er en uheldig oversættelse af det bibelske ord «Gehenna», der er navnet på en dal syd for Jerusalem. I denne dal blev der i året 622 f.v.t. ofret til en gud kaldet Molok. Både piger og drenge blev slagtet og brændt til ære for denne gud. Da en konge (Josias) forbød at dyrke andre guder end Israels Jahve, blev dalen gjort religiøst «uren». Det stod for fremtiden skræk om stedet, og dalen blev brugt som losseplads - et sted hvor «ilden ikke slukker og makken ikke dør» som det hedder i Bibelen.

Jøderne forestillede sig, at Jahve ved tidernes ende ville samle alt ondt og urent i Gehenna og brænde det op med ild, således at verden igen skulle blive ren og fuldkommen. De fleste ord i Det Nye Testamente om helvede forudsætter denne tanke, men de kristne tolker dem ofte som udsagn om en tidløs pine. Denne opfattelse er farvet af andre bibelsord. Specielt har lignelsen om «Den rige mand og Lasarus» haft stor betydning. Indflydelse fra andre religioners fantasier om tilstanden efter døden har også gjort sig gældende. Noget det norrøne begreb «helvede» i sig selv afslører.

I de fleste religioner findes forestillinger om et dødsrige i jordens indre, hvor de dødes «skygger» visner bort i et trøstesløst liv efterhånden som de glemmes. Grækerne havde deres Hades med forskellige afdelinger. Jøderne kaldte det Sjeol og i norrøn mytologi var Hel navnet på herskerinden i dødsriget. For grove forbrydere findes der ofte straffe i dødsriget. I Hades' afdeling Tartaros ruller Sisyfos som bekendt forgæves sine sten som en straf beordret af guderne. Det er en denne dødsrigetanke, der ligger til grund for lignelsen om «Den rige mand og Lasarus». Sammen med tanken om djævelen som guds modpol, førte dette efterhånden til forestillingen om et underjordisk helvede, hvor djævelen herskede med ild og svovl og pinte de fortabte. Mest kendt er nok Dantes beskrivelse af helvede i «Den guddommelige komedie» fra 1300 tallet. Det billede af helvede vi således har fået er helt ubibelsk. Selv forfatteren af «Johannes' Åbenbaring», der er den i Bibelen, der har de mest udviklede tanker om en «evig pine» i ild, tænker sig denne ulykke som noget det først og fremmest er djævelen selv der rammes af. I Gehenna har djævelen ifølge Bibelen ingen magt. «Helvede» eksisterer heller ikke i dag, men er tænkt som en mulighed efter dommedag, uanset om «helvede» står for en total udslettelse som Bibelen almindeligvis forudsætter, eller er tænkt som en «evig pine» - noget som kun to bibelsteder synes at antyde.

I Jesu mund bruges alvorsord om dommen som en advarsel til hans egne disciple og til jødernes religiøse ledere. Ordene udtrykker den troendes alvor overfor sin gud. Jesus' og Bibelens ord er i kirkens historie blevet brugt til at udvikle en detaljeret lære om hvordan det vil gå de ikke-troende efter døden. Eftersom troen ifølge kirkens lære skabes af forkyndelsen, blev alle midler tilladt for at sikre denne forkyndelse. At frelse mennesker fra de evige pinsler i helvede blev vigtigere end andre kærlighedsgerninger. Derfor accepterede kirkefaderen Augustin ca. 410 e.Kr., at kættere blev forfulgt med verdslige midler. Gennem middelalderen blev forkyndelsen fremmet ved tvangsdåb og våben. Ved midten af 1200 tallet blev det accepteret, at den kirkelige inkvisition benyttede tortur under forhør af mistænkte kættere, og både katolikker og protestanter accepterede, at hekse blev brændt i tusindvis. Ingen jordiske pinsler kunne måle sig med den evige straf i helvede. Alle midler som kunne «frelse» menneskene blev accepteret.

Kirkens lære om evig pine for de vantro blev et velegnet middel i magthavernes hænder til at forfølge modstandere med den værste tortur og grusomhed under et tyndt dække af fromhed. Selv den moderne missionsbevægelse har retfærdiggjort sin mangel på respekt for andre kulturer og religioner ved at henvise til, at kun kristendommen kan befri folk fra evig pine. Det undskylder næsten enhver påtrængende og hensynsløs missionsmetode. Hvilke psykiske lidelser der er fulgt i kølvandet på «vækkelsesprædikanter» og præster, der har brugt helvedesforestillingerne som omvendelsesmotiv, vil vi aldrig få pålidelig viden om. Men hvor forestillingen om «evig pine» er stærk, bliver almindelige anstændighedsnormer og dagligdags hensynsfuldhed let sat til side af religiøs fanatisme. Kristendommen der skulle være kærlighedens religion, har ikke mindst på grund af denne lære om «evig pine» for de vantro udviklet en historie, der er et mareridt af grusomheder.

E.Re.

Litteratur

N. A. Dahl: Rett lære og kjetterske meninger, Land og Kirke 1953.
S. og L. Aalen: Bakenfor Inferno, Oslo 1955.
L. Berg: Ingen evig pine, Land og Kirke 1962.
N. A. Dahl: Guds Helvete. Norsk Teologisk Tidsskrift 1957.