Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.286
: :
Kadre
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kadre, af fransk cadre. Oprindelig betegnelse på den professionelt uddannede militære organisation som i krisetider skulle være i stand til at overtage kommandoen over større hærstyrker. Udtrykket er i dag forbeholdt revolutionære, som vier sig helt til den politiske kamp, udfører betroede opgaver og som har særlig politisk og teoretisk træning.

Et kadreparti er et kommunistisk parti i den bolsjevikiske tradition, som overvejende består af kadrer og som er opbygget efter samme retningslinier som en militær organisation. I dag er det særligt mindre marxistisk-leninistiske grupper og partier, som er organiseret sådan. De traditionelle kommunistpartier har enten forladt disse organisationsprincipper eller praktiserer i dem kun i ringe grad. (Se Demokratisk centralisme).

Kadrevurdering er en institution i partier af denne type, som er oprettet for at vurdere eller korrigere den enkelte. Kadrevurderingen kan foregå uden den vurderedes viden, ved at ledelsen vurderer om vedkommende er egnet til at fortsætte sit hverv eller er egnet for nye og mere fremskudte opgaver. Men vurderingen kan også foregå åbent. Den enkeltes (fejlagtige) opfattelse af partiets politiske linie eller ledelse, af modstandere eller allierede bliver da konfronteret med andre kadrers opfattelser. Disse kadrer har en højere status, har bedre politisk indsigt og er bedre skolet.

Gennem kadrevurderingen skal den vurderede lære at indse, at de tvivl og indsigelser, som vedkommende oprindelig havde, enten skyldes a) lav politisk bevidsthed b) forkert klassestandpunkt eller i værste fald c) at vedkommende uden selv at vide det eller ville det er objektiv repræsentant for borgerskabet. Skulle det usandsynlige (at den vurderede holder på sit og går ud af partiet) ske, er resultatet usikkerhed, skyldfølelse og rædsel for at tjene fjenden og ikke folket. Ledelsens kontrol og politiske linie bliver der ikke rokket ved.

Opbygningen af kadrepartier forudsætter et særligt syn på den politiske kamps mekanismer, nemlig at de lader sig bestemme efter militære mønstre. Både borgerskab og parti betragtes som generalstabe, der disponerer over hver deres styrker, og som ud fra vurderinger af feltet bestemmer fremrykning eller tilbagetog. At det er andre mekamismer, end de som lader sig definere militært, som gør, at klasseherredømmet består, har ringe gennemslagskraft i partier og organisationer af denne type.

P.H.