Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.688
: :
Kontrakt
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

En kontrakt er en aftale om gensidig udveksling af ydelser f.eks. en købekontrakt, en huslejekontrakt, en lejekontrakt eller en afbetalingskontrakt.

Udgangspunktet er, at en kontrakt skal holdes, selv om partene ønsker at trække sig ud af den. Under visse omstændigheder er kontrakter alligevel ugyldige, f.eks. hvis der er mangler ved formen, ved indgåelsesmåden (hvis det er sket under tvang eller ved svig) eller ved indholdet (prisen er urimelig). Derimod er det ikke nogen generel adgang til at fortryde. En undtagelse gælder dog kontrakter, som er indgået ved såkaldt dørsalg, dvs. et andet sted end sælgerens forretningssted. Køberen kan i sådanne tilfælde trække sig fra kontrakten inden 8 dage fra indgåelsen (fortrydelsesfrist).

K.Br.