Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.123
: :
Leasing
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Leasing (af engelsk: lease, udleje) er forretningsmæssig udlejning af kapitalgenstande for en bestemt periode og efter nærmere aftale. Det skelnes normalt mellem to hovedtyper af leasing: 1. Operativ, hvor en leverandør (producent eller forhandler) af en vare lejer denne ud til kunder. Dette er i stor udstrækning tilfældet ved store maskiner og f.eks. fotokopieringsudstyr. Der indgår altså to parter i transaktionen. 2. Finansiel, hvor et leasingselskab efter kundens anvisning køber en vare fra leverandøren og lejer den ud til kunden; Ved denne type drejer det sig om transaktioner mellem tre parter, men det er lejeforholdet mellem leasingselskabet og kunden, som udgør leasingforholdet.

Leasing har det til fælles med afbetalingshandel (se Afbetaling), at kunden kan disponere over en bestemt genstand mod at betale visse faste beløb over en aftalt periode. En vigtig forskel er imidlertid, at afbetaling først og fremmest gælder salg af forbrugsvarer til private forbrugere; Leasing omfatter udleje af større kapitalgenstande (værdi på over 50.000 kroner), væsentligt produktions-, kontor-, lager-, anlægs- og transportudstyr som maskiner, trucks osv., men også skibe, fly og bygninger til industri- og forretningsformål. Formelt er forskellen, at ved afbetalingshandel stifter kunden gæld overfor leverandøren eller afbetalingsselskabet, men overtager ejendomsretten til genstanden når gælden er betalt. Ved leasing bliver kunden derimod ikke på noget tidspunkt ejer af genstanden, og øger heller ikke sine gældsposter ved transaktionen.

Fordelen for kunden ved leasing er altså, at han i en bestemt periode får brugsret til en genstand han har behov for uden at betale kontant og uden at trække på sine kreditmuligheder. For leverandøren er fordelen, at varen kommer i omløb - i hvert fald på et tidligere tidspunkt end ellers. Finansiel leasing tilbyder netop disse fordele ved at en tredje interessent med god likviditet - leasingselskabet - går ind på markedet med et finansieringstilbud, når kunde og/eller leverandør ikke kan eller ønsker at financiere handelen på anden måde. I perioder med kreditrestriktioner kan dette være en hensigtsmæssig financieringsløsning. Ikke mindst for leverandøren som jo får kontant afregning. Operativ leasing er i første række en gunstig strategi for kapitalstærke produktionsvirksomheder, som ønsker kontrol over brugtmarkedet for sine produkter, eller som gennem monopol på vedligeholdelse af udstyret vil hindre, at deres teknologi hurtigt bliver kendt af mulige konkurrenter.

Det er vanskeligt at skaffe generelle oplysninger om operativ leasing. Finansiel leasing opstod i USA omkring 1950. I første halvdel af 60'erne dukkede financieringsformen op i Danmark. Det er i stor udstrækning traditionelle finansinstitutioner, banker og forsikringsselskaber, der her har stået bag leasingselskaberne. Oprettelsen af sådanne virksomheder kan derfor betragtes som en tilpasning fra disse institutioners side overfor myndighedernes kreditpolitiske tiltag gennem 60'erne, og som finansieringsselskabernes tilpasning mere generelt, da de nye finansieringsformer ikke var underlagt kreditpolitiske restriktioner. Udfra dette perspektiv er det også interessant, at leasingvirksomheden i stor grad er blevet financieret af kreditter fra de traditionelle finansinstitutioner. Men financieringen sker også i vid udstrækning ved låneoptagelse på det kortsigtede, uregulerede marked («det grå pengemarked»).

E.H.A.