Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.976
: :
Leasing
Left
Rocks
2024-06-23 16:21
2024-06-22 05:06

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Leasing (af engelsk: lease, udleje) er forretningsmæssig udlejning af kapitalgenstande for en bestemt periode og efter nærmere aftale. Det skelnes normalt mellem to hovedtyper af leasing: 1. Operativ, hvor en leverandør (producent eller forhandler) af en vare lejer denne ud til kunder. Dette er i stor udstrækning tilfældet ved store maskiner og f.eks. fotokopieringsudstyr. Der indgår altså to parter i transaktionen. 2. Finansiel, hvor et leasingselskab efter kundens anvisning køber en vare fra leverandøren og lejer den ud til kunden; Ved denne type drejer det sig om transaktioner mellem tre parter, men det er lejeforholdet mellem leasingselskabet og kunden, som udgør leasingforholdet.

Leasing har det til fælles med afbetalingshandel (se Afbetaling), at kunden kan disponere over en bestemt genstand mod at betale visse faste beløb over en aftalt periode. En vigtig forskel er imidlertid, at afbetaling først og fremmest gælder salg af forbrugsvarer til private forbrugere; Leasing omfatter udleje af større kapitalgenstande (værdi på over 50.000 kroner), væsentligt produktions-, kontor-, lager-, anlægs- og transportudstyr som maskiner, trucks osv., men også skibe, fly og bygninger til industri- og forretningsformål. Formelt er forskellen, at ved afbetalingshandel stifter kunden gæld overfor leverandøren eller afbetalingsselskabet, men overtager ejendomsretten til genstanden når gælden er betalt. Ved leasing bliver kunden derimod ikke på noget tidspunkt ejer af genstanden, og øger heller ikke sine gældsposter ved transaktionen.

Fordelen for kunden ved leasing er altså, at han i en bestemt periode får brugsret til en genstand han har behov for uden at betale kontant og uden at trække på sine kreditmuligheder. For leverandøren er fordelen, at varen kommer i omløb - i hvert fald på et tidligere tidspunkt end ellers. Finansiel leasing tilbyder netop disse fordele ved at en tredje interessent med god likviditet - leasingselskabet - går ind på markedet med et finansieringstilbud, når kunde og/eller leverandør ikke kan eller ønsker at financiere handelen på anden måde. I perioder med kreditrestriktioner kan dette være en hensigtsmæssig financieringsløsning. Ikke mindst for leverandøren som jo får kontant afregning. Operativ leasing er i første række en gunstig strategi for kapitalstærke produktionsvirksomheder, som ønsker kontrol over brugtmarkedet for sine produkter, eller som gennem monopol på vedligeholdelse af udstyret vil hindre, at deres teknologi hurtigt bliver kendt af mulige konkurrenter.

Det er vanskeligt at skaffe generelle oplysninger om operativ leasing. Finansiel leasing opstod i USA omkring 1950. I første halvdel af 60'erne dukkede financieringsformen op i Danmark. Det er i stor udstrækning traditionelle finansinstitutioner, banker og forsikringsselskaber, der her har stået bag leasingselskaberne. Oprettelsen af sådanne virksomheder kan derfor betragtes som en tilpasning fra disse institutioners side overfor myndighedernes kreditpolitiske tiltag gennem 60'erne, og som finansieringsselskabernes tilpasning mere generelt, da de nye finansieringsformer ikke var underlagt kreditpolitiske restriktioner. Udfra dette perspektiv er det også interessant, at leasingvirksomheden i stor grad er blevet financieret af kreditter fra de traditionelle finansinstitutioner. Men financieringen sker også i vid udstrækning ved låneoptagelse på det kortsigtede, uregulerede marked («det grå pengemarked»).

E.H.A.