Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 21.927
: :
Ligelønskonvention nr. 100
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I 1951 vedtog ILO (Den internationale Arbejdsorganisation) konvention nr. 100 om lige løn for arbejde af lige værdi. Konventionen er ratificeret af 85 lande, bl.a. de fem nordiske lande.

Konventionen forpligter de lande der ratificerer den til at fremme princippet om lige løn for mænd og kvinder for arbejde af lige værdi. Landene skal også sørge for, at dette gennemføres i den udstrækning det er foreneligt med de metoder for fastsættelse af løn, der er i brug i de enkelte lande. F.eks. lønfastsættelse gennem forhandlinger mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Gennemførelsen af ligelønsprincippet kan ifølge konventionen ske ved hjælp af nationale love eller forskrifter, ved kollektive aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere eller ved en kombination af disse forskellige midler.

En rekommandation (lige løn nr. 90, 1951) supplerer konventionen, og foreslår en række tiltag, som skal sikre at princippet gradvist bliver gennemført. Bl.a. ved at det bliver slået fast for alle statsansatte. Ifølge rekommandationen bør der om nødvendigt tages tiltag til øgning af de kvindelige arbejdstageres muligheder i arbejdslivet for at lette gennemførelsen af ligeløn. Arbejdstagere af begge køn skal have samme mulighed for faglig uddannelse og arbejdsformidling, og kvinderne må opmuntres til at anvende disse muligheder. Der må oprettes velfærdsordninger og sociale tiltag - særligt til hjælp for kvindelige arbejdstagere med familieforpligtelser. Der må gennemføres tiltag for at fremme lighed mellem mænd og kvinder når det gælder adgangen til fag og stillinger.

Konventionsteksten definerer ikke hvad der er «arbejde af lige værdi», men henviser til at man må foretage en objektiv arbejdsvurdering (job evaluation), hvis det kan bidrage til at gennemføre ligelønsprincippet. Begrebet «løn» defineres som arbejdsvederlag i enhver form - kontanter såvel som naturalier - som arbejdsgiveren direkte eller indirekte skal betale arbejdstageren.

«Lige løn for arbejde af lige værdi» er med andre ord et princip, der går ud på at hindre diskriminering på grund af køn. Udviklingen viser med al tydelighed, at et sådan princip til fastsættelse af løn ikke har været tilstrækkeligt til at afskaffe forskellen mellem mænds og kvinders lønninger.

R.A.H.