Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
     .  Biologi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 24/3 2006
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.934
: :
Lund, Gelius
Left
Rocks
2023-05-23 11:46

Gelius Lund

Gelius Lund (ABA)

Gelius Lund (1907-92), dansk kommunist, uddannet i teoretisk fysik, cand.mag. i 1930, men ernærede sig fra 1933 som Rigsdagsstenograf. I 1933 blev han medlem af DKP. Han arbejdede først i Røde Hjælp, siden i Spaniens-hjælpearbejdet. Fra 1936 var han ansat i centralkomiteens sekretariat og fra 1938 på Arbejderforlaget. Da de danske kommunister den 22. juni 1941 blev arresteret af det danske politi på ordre fra nazisterne, blev også Lund arresteret. Han flygtede fra Horserød 29. august 1943 og gik ind i Frit Danmark. Fra 1945 blev han en af de ledende partifunktionærer. I perioden 1945-57 var han leder af partiets forlag, Tiden. Han blev hentet ind i centralkomiteen i 1945 og blev i 46 valgt ind i forretningsudvalget.

Lund kom i efterkrigstiden til at spille en rolle, der skaffede ham øgenavnet Evangelius. Han blev indbegrebet af den loyale partiintellektuelle. Hans kendskab til russisk satte ham i stand til at følge med i de russiske diskussioner, og det var f.eks. ham der introducerede Lysenko-diskussionen i Danmark og forsvarede dennes synspunkter (se bl.a. Biologi). I mange indlæg i dagbladet Land & Folk og i tidsskriftet Tiden (som han redigerede 1948-51) gjorde han rede for den rette vej - tit i tilfælde hvor andre blev ideologisk irettesat. Hans store kendskab til Lenin og Marx gav ham samtidig et vist præg af skriftklogskab.

Han tilhørte den lille gruppe af traditionelle intellektuelle, som opgav ethvert andet liv end livet som partiintellektuel, men han stod altid i andet geled. I kampen om magten vandt Ib Nørlund over ham. Først med den fornyede interesse for marxisme i 1970'erne fik han en plads som partiteoretiker og medvirkede ved årtiets store Marx oversættelser. Han døde 20. september 1992.

A.J.

Litteratur

Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960. Tiderne Skifter, København 1993.