Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
   .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 9.465
: :
Palestinakomiteen i Norge
Left
Rocks
2019-07-09 07:29

Palestinakomiteen i Norge er en solidaritetsorganisation for det palæstinensiske folk, dannet i 1970 på et relativt bredt politisk grundlag. Organisationsformen bygger på aktivistprincippet, dvs. at kun enkeltpersoner kan blive medlemmer, og at de aktive medlemmer - aktivisterne - bestemmer organisationens politik. Palæstinakomiteen blev efter få år et redskab for AKP (m-1) i dets partiopbyggende arbejde.

Den første splittelse indtraf under 1. maj-forberedelserne i Oslo i 1975. Flertallet vedtog en tilslutning til Faglig 1. maj Fronts demonstration under hovedparolen: «Kamp mod al imperialisme - kamp mod de to supermagter USA og Sovjet». De medlemmer som offentligt gik imod dette og imod sidestillingen af USA og Sovjetunionen som imperialistiske magter, blev ekskluderet - ca. en tredjedel af medlemmerne i Oslo. Denne splittelse blev udgangspunktet for dannelsen af Anti-imperialistisk Arbejdsgruppe for Mellemøsten, som senere sluttede sig til Palæstinafronten.

På landsmødet i januar 1976 blev Palæstinakomiteens politiske grundlag justeret i overensstemmelse med AKP's udenrigspolitiske analyse af «de tre verdener». Mindretallet brød med landsmødet og dannede kort tid senere Palæstinafronten i Norge. For at opretholde sit forhold til PLO blev Palæstinakomiteen efter et halvt år tvunget til at trække «supermagtsparolen» tilbage, uden at dette dog ændrede de organisationsmæssige realiteter. Komiteens parolegrundlag var i slutningen af 70'erne:

  1. Fuld støtte til det palæstinensiske folks nationale befrielseskamp på dets egne vilkår.
  2. For et frit og demokratisk Palæstina med lige rettigheder til alle - uanset race eller religion.
  3. Bekæmp USA-imperialismen og den zionistiske stat Israel.
  4. Kamp mod alle stormagtsløsninger som vil knuse det palæstinensiske folks befrielseskamp.

N.B.


Internet: Palestinakomiteen i Norge