Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
   .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 22.853
: :
Palestinakomiteen i Norge
Left
Rocks
2023-12-08 17:21

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Palestinakomiteen i Norge er en solidaritetsorganisation for det palæstinensiske folk, dannet i 1970 på et relativt bredt politisk grundlag. Organisationsformen bygger på aktivistprincippet, dvs. at kun enkeltpersoner kan blive medlemmer, og at de aktive medlemmer - aktivisterne - bestemmer organisationens politik. Palæstinakomiteen blev efter få år et redskab for AKP (m-1) i dets partiopbyggende arbejde.

Den første splittelse indtraf under 1. maj-forberedelserne i Oslo i 1975. Flertallet vedtog en tilslutning til Faglig 1. maj Fronts demonstration under hovedparolen: «Kamp mod al imperialisme - kamp mod de to supermagter USA og Sovjet». De medlemmer som offentligt gik imod dette og imod sidestillingen af USA og Sovjetunionen som imperialistiske magter, blev ekskluderet - ca. en tredjedel af medlemmerne i Oslo. Denne splittelse blev udgangspunktet for dannelsen af Anti-imperialistisk Arbejdsgruppe for Mellemøsten, som senere sluttede sig til Palæstinafronten.

På landsmødet i januar 1976 blev Palæstinakomiteens politiske grundlag justeret i overensstemmelse med AKP's udenrigspolitiske analyse af «de tre verdener». Mindretallet brød med landsmødet og dannede kort tid senere Palæstinafronten i Norge. For at opretholde sit forhold til PLO blev Palæstinakomiteen efter et halvt år tvunget til at trække «supermagtsparolen» tilbage, uden at dette dog ændrede de organisationsmæssige realiteter. Komiteens parolegrundlag var i slutningen af 70'erne:

  1. Fuld støtte til det palæstinensiske folks nationale befrielseskamp på dets egne vilkår.
  2. For et frit og demokratisk Palæstina med lige rettigheder til alle - uanset race eller religion.
  3. Bekæmp USA-imperialismen og den zionistiske stat Israel.
  4. Kamp mod alle stormagtsløsninger som vil knuse det palæstinensiske folks befrielseskamp.

N.B.

Internet: Palestinakomiteen i Norge