Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.978
: :
Philipsstrejken 1954
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kvindelige montagearbejdere i TV produktionen på Philips i starten af 1950'erne

Strejken på den multinationale koncern Philips' danske afdeling på Amager blev den store konflikt i 1950'erne med tids- og arbejdsstudier som hovedtema.

Philips, der havde etableret sig i Danmark i 1934, var fra 1940'ernes slutning førende på rationaliseringsområdet med en usædvanlig hårdhændet moderniseringspolitik. Virksomheden ekspanderede voldsomt i perioden 1950-54, hvor arbejdsstyrken, der primært bestod af ufaglærte, næsten fordobledes (ca. 90% var ufaglærte, heraf 60% kvinder.)

Strejken, der kom til at løbe over fem uger, startede i slutningen af september 1954 med afskedigelsen af en arbejder, der ikke kunne honorere ledelsens krav om merydelse ved TV-båndet. Fyringen fik samtlige arbejdere til at nedlægge arbejdet, og der nedsattes et strejkeudvalg til at lede strejken. Der gennemførtes daglige møder blandt de strejkende, hvor konfliktens udvikling blev diskuteret, samt en række tillidsmandsmøder og stormøder. Med udgangspunkt i strejkeudvalget iværksattes der støtteindsamlinger på mere end 2.000 arbejdspladser.

Trods flere pålæg fra såvel arbejdsgiverne som Voldgiftsretten om at genoptage arbejdet samt store dagbøder fortsatte Philipsarbejderne deres kamp med følgende hovedkrav: 1. Alle i arbejde igen, 2. Undersøgelse af virksomhedens rationaliseringspolitik, og 3. Indførelse af normale forhandlingsformer. En måned efter strejkens start besluttede Philipsledelsen, at arbejdet skulle fritstilles, og det lykkedes virksomheden at få gang i en del af produktionen med et halvt hundrede strejkebrydere trods arbejdernes forsøg på at blokere fabrikkens indgang.

Fra den etablerede del af fagbevægelsen var der fra konfliktens start en forbeholden støtte til de strejkende, der ikke mindst kom til udtryk i en skarp kritik af Den faste Voldgiftsrets kendelser. Der blev dog efterhånden lagt et stadigt større pres på arbejderne for at genoptage arbejdet og lade de faglige organisationer være fødselshjælpere ved en løsning. Fagbevægelsens top udviste samtidig en skarp og afvisende holdning overfor DKP og partiets tillidsfolk fra større arbejdspladser, der blev beskyldt for unødig indblanding i strejken. En række forsøg fra Philipsarbejdernes tillidsrepræsentanter og DKP-nære tillidsmænd på at få direkte forhandlinger igang mellem virksomhedens ledelse og arbejderne mislykkedes ikke mindst på grund af den etablerede fagbevægelses modstand. I stedet skabtes der en forhandlingsramme, hvor De samvirkende Fagforbund (DsF) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) spillede hovedrollerne.

Det blev i dette forum - under konsultation med arbejdernes fællestillidsmand og fabrikkens ledelse - at konflikten endelig fandt sin løsning efter fem ugers strejke. En løsning, der kun blev en halv sejr for arbejderne, da hovedkravet: Alle i arbejde, ikke blev indfriet. Den fyrede arbejder, der havde været katalysator for strejkens start, blev ikke genansat hos Philips. Der blev dog gennemført en række undersøgelser af virksomhedens rationaliseringsbestræbelser af repræsentanter for arbejderne, DsF og DA. Endvidere forbedredes arbejds- og forhandlingsforholdene betydeligt i årene efter strejken.

K.E.H.H.